Dopravu vyřeší pouze silniční obchvaty

31. 8. 2018

Doprava je největším problémem Říčan. Černokosteleckou ulicí projede denně 20 000 aut, 3 000 nákladních vozidel. Tato ulice je podobně jako přípojka na dálnici D1 dlouhodobě přetížena tranzitní dopravou. Tranzit se tak přelévá do dalších částí města. Obyvatelé původně klidných ulic Smiřických, Politických vězňů, Rýdlovy, Štefánikovy, 17. listopadu, Rooseveltovy, Jizerské, ale i Dvořákovy, Mozartovy a dalších ulic o tom ví své.

Situace se každý rokem zhoršuje a vedení radnice není schopno situaci řešit. Je potřeba koncepční přístup a maximální úsilí radnice pro realizaci silničních obchvatů Říčan, které odvedou část tranzitu mimo město.  Je trapné omlouvat neschopnost vyjednat obchvaty na „nepřátelský“ Středočeský kraj nebo ŘSD.

Severní obchvat města již není možný. Jediné řešení je tedy jihovýchodní obchvat města ve dvou přeložkách. Základem je TEHOVSKÁ SPOJKA spojující křižovatku na Vojkově s dálnicí D1 exit Všechromy. Realizací této spojky dojde na Černokostelecké ulici k dennímu úbytku 5 000 vozidel. To je čtvrtina stávající dopravy. To společně se zprovozněním pražského okruhu k Běchovicím, který odvede část tranzitu kamiónů, zklidní dopravu v Radošovicích. Druhým obchvatem je dlouho odkládaná SOLNÁ STEZKA, která je projektovaná jižně od Říčan, okolo Světic s napojením na Tehovskou spojku. Stezka zklidní dopravu v jižní části města, okolo náměstí, v ulicích Jizerská či Rooseveltova.

Je v zájmu všech občanů Říčan, aby se konečně přestalo o obchvatech Říčan pouze mluvit nebo se dokonce tvářit, že obchvaty město nepotřebuje a začalo se s reálnými kroky pro jejich realizaci. Je jasné, že jejich výstavba nebude za rok, ani za čtyři roky. Cílem by mělo být postavení Tehovské spojky a současně i Solné stezky v horizontu osmi let společně s pražským okruhem do Běchovic okolo roku 2025.

Tomáš Krebs,

autor kandiduje v komunálních volbách města Říčany

 

Zcela klíčovým obchvatem je pro Říčany dostavba Pražského okruhu od D1 do Běchovic, dále pak odklon vozidel směřujících na něj od Křenice, Sibřiny či Květnice mimo Říčany. Na přípravě těchto staveb Říčany spolupracujeme s ŘSD, Prahou i Středočeským krajem. Mimo jiné se podařilo vyjednat pokračování přeložky II/101 od Křenice přímo na Černokosteleckou, takže auta na okruh vůbec nepojedou přes Pacov ani Říčany.

Ano, Tehovská spojka mezi D1 a Černokosteleckou by Říčanům pomohla. Proto chceme právě realizací této klíčové tepny podmínit další výstavbu v rámci etapizace našeho územního plánu. Proto jsme již před více než 2 lety stavbu podporovali na veřejném projednání s dotčenými organizacemi
i obyvateli Tehova.

Radnice též podpořila vznik dopravního modelu, který posoudil připravované silniční stavby z hlediska vlivu na naše město. Vedle úbytku vozidel na Černokostelecké díky Tehovské spojce však ukázal také to, že Solná stezka by Říčanům ulevila jen velmi málo. Naopak by do naší blízkosti přivedla tisíce nových vozidel, hluk, emise a novou bariéru v krajině. Solnou stezku nepodporují ani okolní obce, přes které měla vést (Světice, Všestary, …).

Údajné „vymlouvání“ na nepřátelský postoj institucí je tedy pravdou snad jen v případě zrušení zákazu tranzitu. Toto naše opatření kraj „shodil“ bez možnosti odvolání naprosto nestandardně. Říčany však zákaz připravily znovu a začne platit v nejbližších týdnech.

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena