Doprovázení pěstounských rodin

4. 10. 2020

 

Slyšeli jste někdy o doprovázení pěstounských rodin? Právě tomuto tématu se dlouhodobě věnuje organizace Rozum aCit, z. s., jejíž pobočku najdete na samém konci Říčan v ulici Na výsluní. Ojejím poslání se rozpovídala ředitelka organizace Daniela Kuhnová. „S pěstounskými rodinami spolupracujeme od r. 1996, kdy byl založen Nadační fond Rozum a Cit s cílem podporovat pěstouny a děti v náhradní rodinné péči zejména finančně a materiálně. O pár let později bylo založeno občanské sdružení a my zaměřili svou pozornost na pěstounské rodiny komplexně.“ Organizace v současné chvíli podporuje více než 220 pěstounských rodin nejen na území Prahy východ, ale také na Benešovsku, Kutnohorsku, Plzeňsku a na území hl. města Prahy.

Pěstounská péče nahrazuje funkci biologické rodiny, avšak na rozdíl od osvojitele není pěstoun zákonným zástupcem dítěte. Tím stále zůstává biologický rodič. Hlavní motivací pěstounů je touha pomoci dítěti, které nemůže vyrůstat ve své rodině, poskytnout mu péči a zázemí. Krom běžné výchovy ho mnohdy čeká nelehký úkol. Pracuje na zmírnění psychické deprivace a prožitých traumat dětí, podporuje kontakt s biologickou rodinou či pomáhá zpracovat historii a identitu dítěte. Oporou při této roli bývá především doprovázející organizace jako je Rozum aCit. Doprovázení pěstounů znamená podporu dobrého fungování rodiny, vztahů mezi všemi členy a rozvíjení jejího potenciálu.

Doprovázející pracovník je s rodinou v kontaktu minimálně jednou za dva měsíce a rozhovorem mapuje aktuální potřeby rodiny. Dává dítěti prostor vyjádřit své myšlenky a přání, přináší nápady, jak s dítětem v rodině pracovat. Krom toho Rozum a Cit pořádá pravidelné vzdělávání pěstounů a odlehčovací akce pro děti, zprostředkovává kontakt s biologickou rodinou v bezpečném prostředí a spolupracuje se sociálními odbory obecních a krajských úřadů. „Přáli bychom si, aby pěstounská péče byla vnímána jako cenná služba nejen dětem, ale i celé společnosti. Pěstouni totiž vychovávají novou generaci lidí, kteří by za jiných okolností pravděpodobně trpěli sociálním znevýhodněním v důsledku ústavní péče. Podle nás si proto zaslouží všestrannou podporu a uznání nás všech,“ doplňuje Daniela Kuhnová. Projekt je realizován například prostřednictvím dotace MPSV v oblasti podpory rodiny, s finančním přispěním Středočeského kraje, měst Benešov aKutná Hora, nebo za přispění Nadace ČEZ a nadace Naše dítě. Chcete se stát pěstounem nebo hledáte doprovázející organizaci? Ozvěte se nám, máme volné kapacity a vaše dotazy rádi zodpovíme! www.rozumacit.org rozumacit@rozumacit.org, Na výsluní 2271, Říčany

www.rozumacit.org

rozumacit@rozumacit.org,

Na výsluní 2271, Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena