Dotační programy města Říčany na rok 2024 schváleny

30. 9. 2023

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání dne 13. 9. 2023 programy Provoz a Akce pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2024. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města požádat, poskytuje město Říčany také individuální dotace. Všichni žadatelé o dotaci budou, tak jako v předchozím roce, podávat svoji žádost pouze elektronicky, prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese www.ricany.grantys.cz.

Grantys bude pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2024 zpřístupněn od 1. 11. 2023. Konečný termín pro podání žádostí je 31. 12. 2023. Lhůta pro podání žádostí o dotaci z programu Akce 2024 začíná také 1. 11. 2023 a končí 30. 11. 2023. Žadatel v programu Akce 2024 má možnost podat žádost celkem na pět projektů v maximální souhrnné částce 70 000 Kč. O individuální dotaci lze zažádat v průběhu celého roku.

Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední desce a na webu města www.ricany.cz v sekci Město a samospráva → Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i manuál k systému Grantys, který obsahuje podrobné informace k registraci do systému a k vyhotovení žádosti.

 

V tomto roce byly podpořeny například tyto akce: 18. ročník mezinárodního šampionátu v taekwon-do Best of the Best nebo taneční soutěž Říčanský pohár.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena