Dotační programy města Říčany schváleny, individuální dotace nově v Grantysu

30. 9. 2019

 

Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zářijovém zasedání programy AKCE a PROVOZ pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2020. V případě, že žadatel nenajde vhodný dotační program, ve kterém by mohl o dotaci z rozpočtu města požádat, poskytuje město Říčany také individuální dotace. Směrnice č. 1/2019 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Říčany, která byla přijata usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 19-08-007 dne 11. 9. 2019, sjednocuje způsob podání programových a individuálních žádostí o dotaci. Tak jako žadatelé o programovou dotaci, budou nyní i žadatelé o individuální dotaci podávat svoji žádost pouze elektronicky, prostřednictvím dotačního portálu Grantys na adrese www.ricany.grantys.cz.

Grantys je pro žadatele o dotaci z programu Provoz 2020 zpřístupněn od 1. 11. 2019. Konečný termín pro podání žádostí je 31. 12. 2019. POZOR! Lhůta pro podání žádostí o dotaci z programu Akce 2020 začíná
1. 11. 2019 a končí 30. 11. 2019! O individuální dotaci lze zažádat  v průběhu celého roku. Schválené programy jsou vyvěšeny na úřední desce a na webu města
www.ricany.cz v sekci Město a samospráva. Dotace města (dříve granty). Zde je umístěn i manuál k systému Grantys, který obsahuje podrobné informace k registraci do systému a k vyhotovení žádosti. Dotazy a konzultace ke zpracování žádostí vyřizuje Lenka Urbanová, tel. 323 618 172,
e-mail: lenka.urbanova@ricany.cz.

Lenka Urbanová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena