DPS Senior a stacionář Olga Říčany

1. 2. 2019

Rodina potřebuje vystřídat v péči o seniora – vítejte u nás v dps Senior a stacionáři Olga Říčany

V současné době často diskutovaný pojem kvalita života je obtížně vyjádřitelný pro svou komplexnost, neboť každý člověk má jiný hodnotový žebříček a ten se ještě může měnit v jednotlivých obdobích jeho života, kdy každý jednotlivec má jiné priority. Tématu kvality života uživatelů sociálních služeb je v současnosti věnována zvýšená pozornost.

Každý zájemce o poskytování sociální služby má určitá očekávání ohledně kvality sociální služby. Později tato očekávání porovnává s realitou. Snahou poskytovatele sociální služby je naplnění těchto očekávání, tedy spokojenost klienta. Poskytovatel sociální služby musí mít

na zřeteli, že každý klient má celou řadu očekávání, ke kterým patří zejména konkrétní obsah sociální služby (jakou nepříznivou sociální situaci řeší), jaká je dostupnost sociální služby (místo a čas, ve kterém lze sociální službu využít), etické chování pracovníků, materiální

a technické vybavení prostoru a další. Ke kvalitě poskytování sociálních služeb se váže zákonná povinnost poskytovatelů sociálních služeb a tou je naplňování kritérií standardů kvality sociálních služeb. Kvalita poskytování sociálních služeb je spojena s nabídkou služeb

a v návaznosti k nabídce je kvalita spojena i s konkrétním systémem poskytování sociálních služeb, tzn. jakým způsobem budou nabízené služby jednotlivým klientům realizovány. Vždy musí být uplatňován individuální přístup ke klientovi, akceptace jeho autonomie a další zásady v souvislosti s eticky senzitivním přístupem ke každému jednotlivému klientovi. Můžeme konstatovat, že sociální péče se stává hodnotou pouze pokud zlepšuje život konkrétního klienta.

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ivetou Závodskou, naplňuje kritéria daná platnou legislativou a dbá dodržování všech povinností poskytovatele sociálních služeb. V týmu pracovníků organizace od 1. 12. 2018 sociální agendu vede sociální pracovnice Dana Buková, která zajišťuje jednání se zájemci o poskytování sociální služby a uzavírání smluv o poskytování sociální služby v denním stacionáři, v odlehčovací službě a pečovatelské službě a poskytuje sociální poradenství. Dále se bude podílet na aktualizaci metodik v rámci standardů kvality sociálních služeb s cílem stálého zvyšování kvality sociálních služeb.

Iveta Závodská, ředitelka

Dana Buková, sociální pracovnice

 

DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

vedoucí stacionáře Olga

Požadavky na uchazeče:

Bezúhonnost, středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, ŘP B,

Pracoviště: Stacionář Olga, Blahoslavova 2576, Říčany

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019

Bližší informace:  Iveta Závodská, tel.: 323 604 244-6

Přihlášku spolu s profesním životopisem zasílejte do 15. 2. 2019 na adresu:

DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p. o., Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany,

nebo E-mail:  iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Vhodné uchazeče oslovíme k osobnímu jednání

 

Stacionář Olga Říčany

Blahoslavova 2576/6a hledá

pracovníka/ci

v sociálních službách

dvousměnný provoz

7:00 - 15:30, 11:30 – 20:00

nástup dle dohody

(zástup za mateřskou dovolenou)

Bližší informace:

Pavla Romanová 323 604 244 - 6, 733 340 028 stacionar@dps.ricany.cz iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena