Dvacet let starý slib města bude splněn

30. 10. 2021

 

Soud rozhodl. Město má převést dalších více než 60 bytů na Komenského náměstí čp. 2000 a 1999 v Říčanech na základě 20 let starých smluv. Okresní soud Praha-východ dne 23. září 2021 vynesl rozsudek, že smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva k bytové jednotce je platná.

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém říjnovém jednání, že se město nebude proti rozsudku odvolávat. Byty tak budou převedeny, podobně jako byly převedeny byty v domě čp. 1910. „Za vedení radnice mohu říci, že jsme rádi, že bude slib města z roku 2002 splněn,“ říká starosta Říčan David Michalička (Klidné město).

Město žalobu podalo, aby předešlo nejistotě zejména budoucích vlastníků. Jistotu, že převodem obecního majetku nevznikne trestně právní odpovědnost za porušení povinností při správě svěřeného majetku, chtěli mít i současní zastupitelé města. Jedná se o plnění smluv, které byly podepsány na přelomu tisíciletí (2002). Členové družstva tehdy zaplatili nemalé částky a smlouva o smlouvě budoucí jim zajišťovala po dvaceti letech převedení bytu. 

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena