Ekocentrum Říčany

4. 10. 2020

Údržba zelených ploch ve městě

Také během září jste mohli potkat malé i velké dobrovolníky, kteří vysekávali ostružiny a kopřivy a kosili a hrabali pešuňk u trati. Díky jejich péči tu kvetou chrpy, hvozdíky a poslední trsy mateřídoušky v širokém okolí. Můžete se tudy projít a nasbírat si ořechy nebo poslední jablka a švestky. Brousíme si zuby, mačety, nůžky a kosy na péči o louku pod školou U Lesa, která je teď zcela zarostlá americkými zlatobýly. Ještě v 90. letech byla jedním z posledních stanovišť druhů mokrých luk včetně orchidejí. Pokud se chcete přidat, ozvěte se na e-mail katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz.

 

Strom ve městě – veřejný zájem

V letním čísle Kurýru jsem psala o americkém Ann Arboru jako o inspiraci pro přístup ke stromům v zástavbě. V Říčanech se připravují výsadby nových stromů do ulic, ale současně sílí tlaky na kácení vzrostlých stromů ve „veřejném zájmu“. Hodně jasanů teď prosychá v důsledku napadení houbovou infekcí, ale je tu i spousta zcela zdravých stromů, které jsou ohroženy kácením. Rozhlédněte se kolem sebe na svých cestách říčanskými ulicemi a všimněte si, kde jsou ještě dnes zelená místa mimo soukromé zahrady. Považujete tato místa za důležitá, nebo je to pro vás jen pozadí, prázdné místo pro stavbu, nebo zarostlý kout pro odhození odpadků?

Každý strom ve městě nám všem poskytuje služby: klimatizaci, odbourávání přízemního ozónu, filtrování prachu, tlumení hluku. Stromům můžeme říkat „zelená infrastruktura“ a při projektování nových parkovišť, silnic nebo staveb racionálně vážit jejich hodnotu oproti užitku z jiného využití daného místa. Jsou na to metodiky a výpočty (např. Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice, MŽP 2016). Pokud se podíváte na satelitní snímek Říčan, bude vám jasné, že asfaltu a betonu tu je už dost. Ale vraťme se na zem. Když půjdete okolo stromu s malým dítětem, nebude rozumět vašim výpočtům. Ale může vám ukázat: „Hele, tady po kůře leze mravenec, ve větvích hnízdí sojka, a padají z něho kaštany a listí. Na jaře zase listy narostou a strom rozkvete. Jak je asi starý?“

Strom je živá bytost. Hledejme cesty, jak chránit každý vzrostlý strom ve městě. Pokud roste na půdě vlastněné obcí, krajem nebo státem, je nás všech, a to není důvod k tomu, aby byl obětován pro několik lidí, kteří chtějí projet autem nebo zaparkovat. Rostl tu 50 nebo 80 let a ten čas nikdo zaplatit neumí. Pokud je to možné, tak tedy raději vykoupit pro rozšíření silnice kus soukromého pozemku bez stromů. Nebo zvolit řešení, kdy lze parkovat přímo pod stromy.

Kateřina Čiháková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena