Ekocentrum Říčany

31. 1. 2021

KPZ Říčany vstoupí v roce 2021 do čtvrté sezony. Minulý rok si 110 říčanských domácností předplatilo zeleninu z Biofarmy Olešná a domácí zeleninu a ovoce od pana Milana Dvořáčka z Třebovle.

A co je to vlastně ta KPZ? KPZ znamená komunitou podporované zemědělství. Jedná se o skupinu lidí, kteří se domluví spolu s farmářem na pravidelných dodávkách zeleniny během sezony. Svůj podíl si předplatí už před začátkem vegetačního období a následně si pravidelně chodí pro zeleninu na předem určené sto. Farmář má díky tomu finanční prostředky na začátku sezony, kdy má vzhledem k nákupu osiva vyšší výdaje. Má také zajištěn odbyt během celé sezony pro aktuálně dozrávající zeleninu a podílníci mají přístup k zelenině známého původu v místě svého bydliště. Lidé si sice nemohou vybrat, jaká zelenina bude součástí podílu, ale mohou se spolehnout, že je čerstvá, finančně výhodná a ze spolehlivého zdroje.

Podílníci si mohou zvolit odběr jednou nebo dvakrát za dva týdny buď z jedné, nebo z obou farem. V nabídce Biofarmy Olešná budou začátkem sezony v květnu saláty a ředkvičky, později se postupně připojují další druhy zeleniny jako rajčata, papriky, okurky a další sezonní druhy. Pan Dvořáček začíná s dodávkami od června jahodami, rebarborou. V létě to jsou blumy, broskve, angrešt, cukety, rajčata atd. K podzimu jablka, hrušky a dýně. Složení podílů je na začátku sezony zhruba známé a odvíjí se od sortimentu obou farem. Složení jednotlivých odběrů je stejné pro všechny podílníky.

Cena podílů zahrnuje náklady i spravedlivý zisk farmářů, distribuce probíhá svépomocí. Podílníci se zavazují k tomu, že budou spolupracovat na výdejích. Výdej zeleniny probíhá každou středu od 16 do 18 hodin na Dvorku Muzea Říčany v ulici Rýdlova. Na každého podílníka vyjde výdej jedenkrát za sezonu. Pravidla a bližší informace najdete na webu Ekocentra Říčany.

Pokud vás projekt KPZ zaujal, v druhé polovině února se bude konat (on-line) setkání s farmáři, kterého se můžete nezávazně zúčastnit. Pro Ekocentrum Říčany se jedná o neziskový projekt.Těšíme se na další sezonu.

Alžběta Macková a Klára Halašová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena