FK Říčany

4. 4. 2021

FK Říčany

„Nepředumejme věci ke stavu nečinnosti; jsme-li pospolu, nic není nemožné, jsme-li rozděleni, vše se zhroutí.“

Druhá část nadpisu, pocházející z úst významného státníka Winstona Churchilla, by mohla dobře demonstrovat měnící se nálady posledních dní, týdnů a měsíců. Ze všech stran k našim uším doléhají zprávy o kriticky přeplněných nemocnicích, do úmoru unavených zdravotnících, ale i zprávy o především názorově rozdělené společnosti; společnosti postupně ztrácející víru a naději na brzkou obnovu dřívějšího způsobu života.

Protiepidemická opatření se zcela zásadně dotýkají nejen každého z nás, tedy i fotbalového klubu FK Říčany a každého z jeho téměř 400 členů a hráčů. Tato opatření proti všem zásadám, že ve „zdravém těle tkví zdravý duch“, naši činnost bez milosti zakázala. Kolektivní sport vymazala z povrchu naší země a přišpendlila děti a mládež k obrazovkám počítačů, televizí a mobilních telefonů, dospělé hráče připravila o mnohdy celoživotní koníček a milovanou sportovní aktivitu. Dříve činorodé děti, nyní přesycené vším tím „on-line“, postupně ztrácí chuť samostatně sportovat, nevidí v tom smysl, nedochází k naplnění při takové činnosti. Činnost samotná se stává nudou a zbytečností.  Co s tím?

Je vědecky dokázáno, že lidská mysl je orgánem až nebývale citlivým na smysl – známe to všichni – „vše, co děláme, nám musí dávat smysl“. A protože sportovním klubem zůstáváme i v této nelehké době, bylo naší povinností tento smysl najít. Odmítli jsme to „předumat až k nečinnosti“ a toužili jsme své hráče, fanoušky a všechny, kdo se k nám mají chuť přidat, spojovat a ne je ještě více rozdělovat. Proto jsme vyhlásili Březnovou výzvu pomoci zdravotníkům. V týdenních intervalech jsme sčítali jakoukoliv sportovní aktivitu hráčů klubu měřitelnou na kilometry (samozřejmě za dodržení protiepidemických opatření), konečnou týdenní hodnotu jsme vynásobili koeficientem 5 a takto získaný výsledek se stal základem pro stanovení finanční částky, za kterou klub FK Říčany pořídil občerstvení pro zdravotníky Očkovacího centra Říčany a Odběrového místa při Nemocnici Agel Říčany. Po dvou týdnech činnosti jsme se nacházeli na fantastické metě 1018 km sportovních aktivit napříč všemi věkovými kategoriemi klubu, od školiček po muže. A co více, zdaleka jsme v tom nezůstali sami. Pomocnou ruku zdravotníkům přidala restaurace Říčanský longál, nacházející se v Merkur Ice Aréně Říčany, dále za hranicemi regionu známá kavárna Gabi-Café, či společnosti Nejlevnější potraviny Milan Flaška; Hügli; Petrisk International makléřská pojišťovací společnost a.s.

Svou výše popsanou činností chceme vyjádřit úctu a poděkování všem zdravotníkům, kteří i nám pomáhají dostat se zpět na fotbalová hřiště. 

Karel Masopust, FK Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena