Gymnázium Říčany

29. 8. 2020

Tělocvična bude!

V pondělí dne 3. 8. jsme se výrazně přiblížili k realizaci snů mnoha učitelů, ale i studentů našeho gymnázia. Na zastupitelstvu Středočeského kraje byl odsouhlasen seznam projektů (včetně toho našeho) k financování výstavby nové tělocvičny. Ta byla schválena již dříve, ale bylo zapotřebí vyčkat do doby zajištění investic. A ta právě nastala. Pevně věřím, že platné stavební povolení vydané na výstavbu zdárně využijeme a to jeho prodloužením na jaro 2021. Poděkování patří především vedení Středočeského kraje a dovolím si uvést také krajského zastupitele pana M. Šmolíka, se kterým jsme projekt dlouhodobě připravovali. Přitom první studii této sportovní haly jsme připravovali již v roce 2011. Byla to dlouhá cesta příprav. Projektová dokumentace je vytvořena a po vysoutěžení zhotovitele stavby a technického dozoru investora může být stavba zahájena. 

V propojené části mezi novou a současnou tělocvičnou budou vybudovány dvě nové učebny biologie spolu s kabinety. 

Ředitelka školy: Anna Stočesová Martinková. 

 

Jaký bude nový školní rok?

Myslím, že touto otázkou se nyní aktuálně zabývají nejen učitelé, ale i žáci. Sejdeme se 1. září ve škole anebo bude i nadále probíhat distanční výuka?

Karanténní doba nás mnohému naučila, zdokonalili jsme se ve využití počítače, používali jsme meet schůzky a další formy online výuky, ale přesto si dovoluji tvrdit, že osobní kontakt mezi žákem a učitelem nám chyběl. A proto budu pevně doufat, že se v září setkáme „face to face“.

Rádi bychom také osobně přivítali nové žáky primy a prvního ročníku. Milí žáci, těšíme se na vás!

Jménem vedení školy a profesorského sboru D. Řeháková

 

70.výročí založení gymnázia

Milí rodiče, milí abiturienti a přátelé školy!

V říjnu tohoto roku by se měla uskutečnit plánovaná oslava k založení našeho gymnázia. Její realizace bude možná v souladu s aktuální situací šíření koronaviru a možného standardního provozu školy.

Proto prosím sledujte web školy a pokud bude doba příznivá, podrobné informace k oslavám budou ještě zveřejněny v příštím, říjnovém, čísle Kurýru.

                                                                                     dř

Předávání maturitního vysvědčení

Pro letošní maturanty byl poslední rok jejich studia hodně zvláštní a nejistý. Karanténa nedovolila uskutečnit maturitní ples i poslední zvonění. Naštěstí maturitní zkoušky se konaly. Sice s určitým omezením, ale téměř standardně. Potěšující byl i fakt, že všichni studenti zdárně odmaturovali. Patří jim velká gratulace i obdiv!

Proto se zejména třídní učitelky snažily, aby poslední den „jejich“ studentů byl mimořádně oslavný. Téměř celá aula se v den předávání maturitního vysvědčení a „dodatečného šerpování“ zaplnila nejen studenty, ale i jejich rodiči, sourozenci a přáteli. Byl to velký zážitek a mnohým zúčastněným se v očích objevila slza štěstí. Následující foto je malou ukázkou.                    dř

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena