Hodina Země 2021

4. 4. 2021

 

V sobotu 27. března večer mnohá města, obce a domy po celém světě potemněly. Nejinak tomu bylo i u nás v Říčanech. Stejně jako v minulých letech i tento rok se Říčany zúčastnily Hodiny Země 2021. Tato akce probíhá celosvětově a má za cíl ušetřit planetě Zemi od znečištění skleníkovými plyny a je impulsem k zamyšlení nad tím, jak se k planetě chováme a jak bychom ji mohli pomoci. Opět došlo ke zhasnutí některých částí města na jednu hodinu večer od půl deváté do půl desáté, a tím Říčany přispěly svým malým dílem ke kýženému odlehčení.

Tato akce, které se celosvětově účastní kolem 190 zemí světa, má za cíl zvýšit povědomí o klimatických změnách způsobených člověkem. Pořádá ji od roku 2007 Světový fond na ochranu přírody, od r. 2010 se koná i v Česku, kde má organizaci na starosti Ekologický institut Veronica. Podrobné informace naleznete na webu www.hodinazeme.cz.

Svou měrou může přispět město Říčany svými již uskutečněnými nebo plánovanými projekty, které kladou důraz na ekologii, ať jsou to zelené střechy na stacionáři Olga, stavěné MŠ Větrník, připravované ZŠ na Komenského náměstí, fotovoltaická elektrárna na budově úřadu na Komenského náměstí, tepelná čerpadla v muzeu a stacionáři, zasakovací dlažba na parkovišti u 3. základní školy u Říčanského lesa, u níž se připravuje botanické centrum, jehož součástí bude hospodaření s dešťovými vodami, a samozřejmě mezi městské projekty zlepšující životní prostředí a klima patří výsadby remízků, sadů, alejí, revitalizace rybníků a další. Hlavní roli v tomto boji ale hrajete právě vy, občané města. Proto se všichni v rámci svých možností chovejme ekologicky, ulehčeme svému okolí před ekologickou zátěží a třeba si také někdy v roce položme otázku – Co dělám já pro zlepšení klimatu, životního prostředí, kde žiji?

Jan Vážný,

vedoucí oddělení hospodářské správy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena