Informační zpravodaj PID

1. 12. 2019

Číslo 20 / 2019 • Vyšlo 29. 11. 2019

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Číslo 20 / 2019 • Vyšlo 29. 11. 2019

 

Obsah

BUS pruh na Strakonické je delší o půl kilometru, autobusy zde ušetří dalších 5 až 10 minut 1

Trvalé změny autobusových linek MHD v Praze od 1. 12. 2019. 2

Další trvalé změny PID od 1. 12. 2019. 4

Integrace Rakovnicka od 15. 12. 2019. 4

Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019. 7

Nové jízdní řády vlaků od 15. 12. 2019. 8

Navigace v pražské dopravě a veřejných prostranstvích jednotně a moderně. Soutěž o nový JIS proběhne v příštím roce. 9

 

 

BUS pruh na Strakonické je delší o půl kilometru, autobusy zde ušetří dalších 5 až 10 minut

Na Strakonické ulici je nově umožněn autobusům plynulý průjezd na dalších cca 900 metrech v oblasti pražských Lahoviček, kde v ranní špičce projede za hodinu až 60 autobusů, z toho na cca 550 metrech je vyznačen nový buspruh. Preferenční opatření na Strakonické tak dosahuje už 3 kilometrů. Nová úprava navíc neubírá místo ostatní automobilové dopravě – buspruh je vyznačen na místě původního úzkého odstavného pruhu.

„Strakonická ulice je významnou dopravní tepnou pro obyvatele Zbraslavi, Radotína, ale i celého přilehlého regionu včetně Mníšecka, Štěchovicka, Dobříšska nebo Příbramska. Chybějící železniční spojení zde suplují autobusy a pro ty potřebujeme co nejplynulejší průjezd Strakonickou ulicí až na Smíchov,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Ranní kolony na Strakonické se v úsecích s povolenými maximálními rychlostmi 50 až 80 km/h běžně posouvají rychlostí okolo 15 km/h, nové opatření tak při těchto provozních stavech urychlí průjezd autobusů o 4 až 5 minut, ve dnech s extrémně hustým provozem i 10 minut. Všechna realizovaná opatření na Strakonické ulici umožňují autobusům projet i o více než 15 minut rychleji než ostatní vozidla,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Opatření využívá již před Lahovickým mostem odbočovací pruh do Výpadové ulice (směr Radotín), na který navazuje krátký buspruh, což umožní autobusům již od mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem projet podél kolon vozidel sunoucích se ve dvou levých pruzích. V místě připojení ulice Výpadové je opatření krátce přerušeno z důvodu bezpečnosti, ale hned na konci připojovacího pruhu z Výpadové ulice navazuje nový buspruh v délce půl kilometru, který vznikl rozšířením původního odstavného pruhu.

Nový úsek v mapě: https://mapy.cz/s/molomodemo

Vyhrazený jízdní pruh je určen především pro autobusy, využít jej mohou také vozidla taxi, integrovaného záchranného systému, městské policie a jízdní kola. Po projednání jsou oprávněná vozidla vyznačena pouze na svislých dopravních značkách, vodorovné dopravní značení zobrazuje pouze nápis BUS.

Realizaci změny dopravního režimu předcházely i drobné stavební opravy v oblasti odvodnění, vjezdů a rozvolněných obrub. Rozhledy z vjezdů na přilehlé pozemky zajistí výměna původního bezpečnostního zábradlí s výplněmi za nízké citybloky. Pro bezpečnost v oblasti křižovatky s ulicí K Zahradám je tato ulice nově jednosměrná a to od Strakonické ulice.

„Pro další zlepšení průjezdu autobusů po Strakonické ulici připravujeme její stavební rozšíření, což umožní zřídit buspruh od zastávky Dostihová až před Barrandovský most. Po jeho realizaci bude umožněn plynulý průjezd autobusů od Lahovického mostu až za Barrandovský most v celkové délce téměř 6 km,“ dodává Adam Scheinherr.

Aktuálně je v Praze pro autobusy vyznačeno celkem 48 km vyhrazených jízdních pruhů, z toho 14 km je vedeno společně s provozem tramvají.

Více o preferenci: https://pid.cz/preference

 

Trvalé změny autobusových linek MHD v Praze od 1. 12. 2019

V souvislosti s přechodem na nové smlouvy a soutěžemi na jednotlivé městské autobusové linky provozované soukromými dopravci na území Prahy dojde od neděle 1. prosince 2019 k významnějším změnám vybraných autobusových linek na území Prahy. Vzniknou zcela nové linky 153, 171, 204 a 242 pro zlepšení dopravní obsluhy Prahy 5, Prahy 14, Horních a Dolních Počernic, Zbraslavi nebo Lipenců. Ke změnám tras dojde na stávajících linkách 146, 182, 194, 223, 224 a 243. Ve špičkách pracovního dne bude posílena obsluha Starých Letňan. Zároveň dojde ke změnám provozovatelů některých linek.

„Díky novým smlouvám s autobusovými dopravci můžeme obsloužit další oblasti Prahy a pomoct městským částem se zlepšením dostupnosti místní veřejné hromadné dopravy. Největším přínosem bude obsluha některých odlehlejších lokalit, kam dosud žádný autobus nejezdil. Velkou pomocí zejména pro spoluobčany se sníženou schopností pohybu budou také nové minibusové linky 153 v Praze 5 nebo 242 na Zbraslavi a v Lipencích. I zde bude samozřejmě dodržen standard minimální docházkové vzdálenosti na zastávku,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Zároveň můžeme uspokojit další požadavky městských částí na zlepšení místní dopravní obsluhy. Konkrétním příkladem je třeba 6 nových zastávek a přímé propojení Horních a Dolních Počernic novou linkou 204. Realizujeme také potřebné posílení autobusových linek v oblasti starých Letňan, kde dochází k masové bytové výstavbě,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Od 1. prosince bude kromě Dopravního podniku hl. m. Prahy zajišťovat provoz městských autobusových linek v Praze také 5 soukromých dopravců. V souvislosti s přechodem na nové smlouvy garantujeme i na těchto linkách nízkopodlažní dopravní prostředky, novější a modernější vozidla nebo třeba klimatizaci u těch nově pořizovaných,“ doplňuje Adam Scheinherr.

Podrobné změny jednotlivých linek

141    V souvislosti se zavedením nové linky 171 jsou zrušeny vložené spoje ve špičkách pracovních dnů v trase Černý Most – Ve Žlíbku a je prodloužen interval v pracovní dny dopoledne.

146    Linka je prodloužena o úsek Spojovací – Habrová – Želivského, z Habrové ve směru Želivského nahrazuje část vložených spojů linky 155. V úseku Habrová – Mezitraťová je linka nadále provozována pouze v pracovní dny cca do 20:00.

153    Nová minibusová linka v trase U Zvonu – Černý vrch – Malvazinky – Radlická – Dívčí hrady – Nad Konvářkou. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně (interval 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a celotýdenně večer).

155    Část spojů vedených nyní v trase Želivského – Habrová je převedeno na novou linku 146 a v pracovní dny cca do 20:00 jsou tyto spoje prodlouženy o úsek Habrová – Spojovací – Mezitraťová.

158    Zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů v trase Letňany – Sídliště Letňany (nový název pro zastávku Krausova).

164    Spoje dosud ukončené na Bílé Hoře jsou prodlouženy k Poliklinice Petřiny.

171    Nová linka v trase Depo Hostivař – Perlit – Jiráskova čtvrť – Kyje – Generála Janouška – Černý Most – Nádraží Horní Počernice – Ve Žlíbku. Linka nahrazuje většinu dosavadní linky 223. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně.

182    Linka, provozovaná ve špičkách pracovních dnů, je ve směru od Opatova vedena ze zastávky Prosek nově přes Letňany, Kbely a Ctěnice do zastávky Vinoř, již nezajíždí na Polikliniku Prosek.

185    Linka je zkrácena o úsek Palmovka – Letňany, v úseku Bakovská – Vinořský hřbitov nově nejede ve špičkách pracovních dnů a v pracovní dny dopoledne zde jede jen část spojů (nahrazeno linkami 182 a 302).

192    Linka je zrušena (Nemocnice pod Petřínem – Malostranská) a nahrazena prodlouženou linkou 194.

194    Linka je prodloužena o úsek Malostranská – Nemocnice pod Petřínem (ve směru Malostranské náměstí je vedena Valdštejnskou ulicí). Zkrácení intervalu v pracovní dny z 30 na 15 minut.

195    Do zastávky Krausova (nově pod názvem Sídliště Letňany) jedou nově všechny spoje.

204    Nová midibusová linka v trase OC Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Ratibořická – Svépravice – Na Svěcence – Dolní Počernice – …a dále po trase stávající linky 224… – Sídliště Petrovice. Linka částečně nahrazuje zkrácenou linku 224. Linka je v provozu celodenně, celotýdenně (interval 30 minut v pracovní dny a 60 minut o víkendech a celotýdenně večer).

212    Linka je nově v provozu také o víkendech cca od 6:00 do 22:00, zkrácení intervalu v pracovní dny odpoledne ze 30 na 15 minut.

221    Posílení provozu v pracovní dny odpoledne, kdy bude zajištěna návaznost na každý vlak ve směru z centra Prahy (zkrácení intervalu ze 30 na 12–18 minut).

223    Linka je zkrácena o úsek Černý Most – Depo Hostivař, kde je nahrazena novou linkou 171.

224    Linka je zkrácena o úsek mezi Dolními Počernicemi a Sídlištěm Petrovice, kde je nahrazena novou linkou 204. V Horních Počernicích je linka ze zastávky Chvaly vedena nově po trase linky 223 na Ratibořickou a dále přes nové zastávky Chodovická, U Jeslí a Jizbická do konečné zastávky Ve Žlíbku, zároveň už nejede přes zastávku Nádraží Horní Počernice (také nahrazeno linkou 204). V Dolních Počernicích je linka ze zastávky Škola Dolní Počernice prodloužena o nové zastávky Dercsenyiho a Dolnopočernický hřbitov. Linka také nově zajíždí do zastávky Dolní Počernice.

242    Nová minibusová linka v trase Zbraslavské náměstí – Žabovřesky – K Chatám – Na Lhotkách – Lipence – Dolní Černošice. V provozu v pracovní dny cca od 5:45 do 21:00, v úseku Zbraslavské náměstí – Lipence pouze cca do 18:00 (interval 30 minut ve špičkách, 45‑60 minut mimo špičky).

243    Linka je zkrácena o úsek Lipence – Dolní Černošice do trasy Lipence – Kazín (nahrazena linkou 242).

Dopravci na jednotlivých městských linkách (kromě DPP) od 1. 12. 2019:

ABOUT ME: 117, 153, 164, 194, 203, 242, 243

ARRIVA CITY: 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 253, 254, 264

ČSAD POLKOST: 115, 226

ČSAD Střední Čechy: 110, 166, 171, 257

STENBUS: 210, 212, 221, 222, 240

Kompletní přehled trvalých změn od 1. 12. 2019 včetně schémat nových nebo změněných linek: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-v-prosinci-2019/

 

Další trvalé změny PID od 1. 12. 2019

Změny jednotlivých linek

302    Spoje vedené v pracovní dny cca do 20:00 do zastávky Palmovka jsou ze zastávky Prosek vedeny nově přes Vysočanskou do zastávky Českomoravská. Zároveň je část spojů v pracovní dny prodloužena do zastávky Veleň (tyto spoje dále pokračují jako nové spoje linky 377 směr Letňany). Zároveň je na lince 302 prodloužen interval v pracovní dny dopoledne z 30 na 60 minut.

342    Ruší se druhá nástupní zastávka Nádraží Veleslavín (ve Vokovické ulici v zastávce linek 388 a 389, stanoviště č. 4). Nástupní zastávka Nádraží Veleslavín zůstává v hlavním terminálu na stanovišti č. 1.

377    Nové spoje v pracovní dny cca do 20:00 v trase Letňany – Veleň, které dále pokračují jako linka 302 přes Přezletice zpět do Prahy.

483    Linka je zrušena (Nymburk, Nám. – Kamenné Zboží) a nahrazena linkou 497.

497    Nový pár školních spojů v trase Nymburk – Kamenné Zboží (náhrada za linku 483).

580    Obousměrně je pro tuto linku zrušena zastávka Malíkovice, Hvězda, Rozcestí.

590    Zřizují se zastávky Stochov, Čelechovice a Stochov, Honice, ruší se zastávka Stochov, Náměstí.

617    Nové spoje v pracovní dny ráno v úseku Kladno – Smečno, resp. Libušín – Kladno.

747    Linka je prodloužena přes zastávku Mělník, Blata do nové konečné zastávky Mělník, žel. st.

Změny zastávek

Dvořákova                                 nová zastávka pro linky 169, 202 (na znamení).

Malíkovice, Hvězda, Rozcestí zastávka je zrušena pro linku 580.

Milovice, Třešňová                   nový název pro zastávku Milovice, Rozc. Zbožíčko.

Ohrobec, Zvolská                     nová zastávka pro linky 331, 333 (na znamení).

Zvole                                           zastávky pro linky 331, 333 se přesouvají do nového obratiště, opouštějí se původní zastávky Zvole u Velkého rybníka.

 

Integrace Rakovnicka od 15. 12. 2019

Od neděle 15. 12. 2019 bude spuštěna první etapa integrace oblasti Rakovnicka, která zahrnuje autobusové linky na trase Praha – Stochov – Nové Strašecí – Rakovník, a také regionální linky v oblasti přibližně mezi městy Kladno, Beroun a Rakovník. Města a obce na trase staré karlovarské silnice (Hostivice, Jeneč, Unhošť) se dočkají sjednocení tarifních podmínek – na všech zdejších linkách bude totiž platit Tarif PID (dosud zde byla v systému PID pouze část linek).

Vznikne 16 nových autobusových linek PID, které nahradí 40 stávajících linek mimo systém PID. 5 současných linek PID bude změněno. Nově bude autobusovými linkami PID obslouženo 40 měst a obcí Středočeského kraje, k významným změnám dopravní obsluhy dojde u dalších 17 středočeských měst a obcí. Do systému PID se zapojí další dva dopravci: ANEXIA BUS a Autobusová doprava Kohout. Spolu s novými jízdními řády dojde také k přejmenování cca 70 zastávek, aby lépe odpovídaly danému místu.

Změna ukončení linek v Praze

V Praze pojedou autobusové linky PID z oblasti Rakovnicka (304, 305, 404) primárně ke stanici metra B Zličín, část spojů (linka 304) pojede dále přes zastávky Bílý Beránek, Motol (přestup na tramvaje směr Anděl), a Nemocnice Motol (přestup na metro A) do konečné zastávky Vypich (přestup na tramvaje a autobusy směr Hradčanská). Nová autobusová linka 365 vedená ze Stochova přes Unhošť a Hostivici po staré karlovarské silnici pojede přes Bílou Horu (přestup na tramvaje měr Hradčanská) a Nemocnici Motol (přestup na metro A) do zastávky Motol (přestup na tramvaje směr Anděl).

Autobusy jezdící dosud na Hradčanskou budou zkráceny zejména z důvodu rostoucí nepravidelnosti provozu a téměř každodenních kolon a vysokých zpoždění v Bělohorské a Patočkově ulici. Ušetřené dopravní výkony i řidiče bude možné použít pro posílení spojení mezi Prahou a Středočeským krajem.

Výhody integrace

Na nových i změněných linkách PID bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky platnosti Tarifu PID a výhodným předplatním jízdenkám ušetří cestující jak při jednorázové cestě, tak hlavně při pravidelném dojíždění. Například základní jízdenka s kuponem pro Prahu bude stát do Rakovníka 54 Kč oproti dnešním 70-77 Kč (i po slevě při platbě kartou dopravce bude jízdné výhodnější). Při využití předplatních kuponů ušetří pravidelní cestující až 20 000 Kč ročně. Oproti dnešnímu stavu bude navíc možné využít tu samou jízdenku jak pro cestu autobusem, tak vlakem – například na trase Praha – Rakovník bude o víkendech provoz vlaků a autobusů časově koordinován.

Kromě toho je výhodou zapojení do systému PID jednodušší a přehlednější linkové vedení, garantované návaznosti mezi jednotlivými linkami a důsledná kontrola provozu koordinačním dispečinkem. Na nejvytíženějších spojích budou nasazeny nové kapacitnější 15metrové autobusy.

Informační kampaň

Nejpozději v týdnu před změnou jízdních řádů budou distribuovány skrze dotčená města, obce a dopravce skládané letáky s jízdními řády, mapou linkového vedení a základními informacemi o jízdném. Tyto letáky a další informační materiály budou k dispozici také ve dnech těsně před změnou a v prvních dnech po změně na klíčových místech (Hradčanská, Nemocnice Motol, Zličín, Rakovník), kde budou cestujícím k dispozici také informátoři ROPID a IDSK.

Kompletní informace o změnách jsou uvedeny na webové stránce:
https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/.

Nové autobusové linky PID

304    Praha, Kukulova – Praha, Nemocnice Motol – Praha, Zličín – Stochov, Slovanka – Nové Strašecí – Rakovník, Aut. st. (nahrazuje rychlíkové linky Rakovník – Praha)

305    Praha, Zličín – Velká Dobrá – Tuchlovice – Lány – Nové Strašecí – Řevničov – Lišany – Lužná – Rakovník, Aut. st. (nahrazuje linky Rakovník – Praha a linku MHD Rakovník B3)

365    Praha, Motol – Praha, Nemocnice Motol – Hostivice – Jeneč – Unhošť, Nám. – Velká Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Náměstí (nahrazuje linky B82, B85)

404    Rakovník, Aut. st. – Nový Dům – Lány – Stochov, Slovanka – Praha, Zličín (nahrazuje linky B64, 310613)

555    Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Žilina – Lhota – Bratronice – Běleč – Sýkořice – Zbečno, Žel. st. – Zbečno, Újezd nad Zbečnem / Křivoklát (nahrazuje linky A35, B81)

577    Rakovník, Aut. st. – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice (nahrazuje linku B77)

579    Branov – Karlova Ves – Roztoky – Křivoklát – Městečko – Nezabudice (nahrazuje linky 310202, 310203)

581    Lubná – Rakovník, Aut. st. – Lužná, Žel. st. – Nové Strašecí, Palackého – Nové Strašecí, Pecínov (nahrazuje linku B3)

583    Řevničov – Řevničov, Žel. st. (školní linka)

584    Rakovník, Aut. st. – Lišany – Krupá – Hředle – Mutějovice – Mutějovice, Lhota pod Džbánem (nahrazuje linku B56)

585    Rakovník, Aut. st. – Lišany – Krupá, Šustna – Hředle – Třeboc – Ročov / Kroučová – Pochvalov – Smilovice – Kozojedy – Vinařice (nahrazuje linky B75, B35)

618    Kladno, Aut. nádr. – Tuchlovice, Srby – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Stochov, Náměstí – Stochov, Čelechovice – Kačice (nahrazuje linku A42)

619    Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov, Slovanka – Lány, Náměstí – Nové Strašecí – Třtice – Řevničov – Kroučová – Pochvalov – Smilovice – Kozojedy – Vinařice (nahrazuje linku A38 a linky Kladno – Nové Strašecí)

625    Kladno, Aut. nádr. – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Nové Strašecí – Ruda – Lužná – Rakovník, Aut. st. (nahrazuje linku A37)

629    Kladno, Aut. nádr. – Velká Dobrá – Doksy – Družec, Náměstí – Bratronice, Dolní Bezděkov (nahrazuje linku A34)

630    Kladno, Aut. nádr. – Pletený Újezd – Braškov – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice – Chyňava – (Chyňava, Podkozí) – Železná – Beroun (nahrazuje linky A29, A30, A31, C72)

Změněné autobusové linky PID

307    Praha, Zličín – Rudná – Unhošť – Malé Přítočno – Velké Přítočno – Kladno, Aut. nádr. (linka je prodloužena o úsek Unhošť, Nám. – Kladno, Aut. nádr. a nahrazuje zrušenou linku A27).

319    Praha, Terminál 1 – Hostouň – Pavlov, Žel. zast. – Unhošť, Nám. – Malé Kyšice (linka je prodloužena o úsek Unhošť, Nám. – Malé Kyšice vybranými spoji).

347    Praha, Zličín – Chýně – Hostivice, Nádraží (linka je zkrácena o úsek Hostivice – Praha, Motol, kde je nahrazena linkou 365).

386    Praha, Zličín – Hostivice – Unhošť, Nám. – Horní Bezděkov – Bratronice – Bratronice, Dolní Bezděkov – Družec, Náměstí – Velká Dobrá – Kladno, Aut. nádr. (nová trasa – páteřní zastávková linka, nahrazuje linky A33, B85).

628    Linka je prodloužena o úsek Milý, Bor – Řevničov, Obecní úřad.

Zrušené linky mimo systém PID

Linka

trasa

nahrazeno

121301

Praha – Chyňava

630, 365, 386

131300

Mšec – Praha

305, 580

210013 (C13)

Beroun – Chyňava

630

210072 (C72)

Chyňava – Beroun

630

220027 (A27)

Kladno – Unhošť – Rudná

630

220029 (A29)

Kladno – Braškov – Unhošť

630

220030 (A30)

Kladno – Unhošť – Beroun

630

220032 (A32)

Chyňava – Unhošť – Praha

365, 386, 630

220033 (A33)

Kladno – Horní Bezděkov – Unhošť

386

220034 (A34)

Kladno – Družec – Bratronice

386, 629

220035 (A35)

Kladno – Bratronice – Zbečno – Křivoklát

555

220037 (A37)

Kladno – Nové Strašecí – Ruda – Rakovník

625

220038 (A38)

Kladno – Nové Strašecí – Řevničov – Rakovník/Vinařice

305, 583, 619

220039 (A39)

Kladno – Lány – Nové Strašecí

619

220040 (A40)

Kladno – Kamenné Žehrovice – Stochov

365, 618

220041 (A41)

Kladno – Lány/Nové Strašecí/Stochov/Kačice

618, 619

220042 (A42)

Kladno – Tuchlovice – Stochov – Kačice

618

220079

Vinařice – Tuchlovice

583, 619

310081 (B81)

Roztoky – Křivoklát – Zbečno – Bratronice – Praha

305, 386, 555

310082 (B82)

Nové Strašecí – Lány – Praha

304, 305

310083 (B83)

Zbečno, Žel. St. – Zbečno, Újezd nad Zbečnem

555

310085 (B85)

Stochov – Unhošť – Praha

365, 386

310202

Branov – Křivoklát

579

310203

Nezabudice – Křivoklát

577, 579

310270

Rakovník – Praha

304

310350 (B35)

Rakovník – Ročov – Louny

585, 715 DÚK

310430 (B43)

Lišany – Lužná – Rakovník

305, 581

310550 (B55)

Rakovník – Řevničov – Kladno

305, 555

310560 (B56)

Rakovník – Mutějovice – (Domoušice)

584

310570 (B57)

Rakovník – Svojetín – Nové Strašecí (pouze Krupá – N. Strašecí)

305

310610

Rakovník – Nové Strašecí – Praha

304, 305

310612

Rakovník – Nové Strašecí – Praha

304

310613

Rakovník – Nový Dům – Praha

404

310630 (B63)

Rakovník – Lužná – Nové Strašecí, Pecínov

581

310640 (B64)

Rakovník – Nový Dům – Lány – Nové Strašecí

404

310650 (B65)

Rakovník – Tuchlovice

304, 305, 619

310680 (B68)

Rakovník – Mšec – Lány

305, 580

310700

Rakovník – Nové Strašecí – Praha

304

310750 (B75)

Rakovník – Kroučová – Kozojedy

585

310770 (B77)

Rakovník – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice

577

 

 

Další trvalé změny PID od 15. 12. 2019

Kromě integrace části Rakovnicka a Kladenska dojde v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů k dalším drobnějším úpravám vybraných autobusových linek PID. Kromě posunů spojů z důvodu návaznosti na vlaky nebo na základě požadavků jednotlivých měst či obcí dochází také k následující významnějším změnám:

Změny autobusových linek

398    V zastávce Jirny, Logistický park nově zastavují všechny spoje.

423    Posílení linky v pracovní dny večer, nový půlnoční spoj z Úval do Třebohostic.

432    Zrušení zajíždění vybraných spojů do zastávky Lysá nad Labem, Škola.

448    Linka již nejede vybranými spoji do zastávky Karlík.

450    Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Polních Voděrad do Bošic.

470    Zkrácení 1 spoje v pracovní dny ráno o úsek Veltrusy – Kralupy n. Vlt, Žel. st.

496    Zřizuje se zastávka Kralupy n. Vlt., Tesco a ruší se zastávka Kralupy n. Vlt., Kaučuk.

623    Obousměrně se ruší zastávka Kamenný Most, Křižovatka.

663    Nový spoj v pracovní dny ráno z Kozomína do Kralup n. Vlt., Žel. st.

665    Nové spoje v ranní a odpolední špičce v trase Černošice, Žel. zast. – Karlík.

Změny autobusových zastávek

Lety, Obchodní centrum     nová zastávka pro linky 448, 451 (na znamení)

 

Nové jízdní řády vlaků od 15. 12. 2019

S blížícím se koncem roku přichází také každoroční změny železničních jízdních řádů. Ty jsou vždy připravovány na základě došlých připomínek od měst, obcí a cestujících, a také na základě vyhodnocení provozu, které se pravidelně provádí.

Celostátní termín změn těchto jízdních řádů připadá na neděli 15. prosince 2019. Přestože drtivá většina cestujících využívá pro vyhledávání spojení různé mobilní aplikace či vyhledávací portály jízdních řádů, těší se velké oblibě každý rok i tištěná verze kartičkových jízdních řádů, které jsou tradičně nejžádanějším informačním materiálem k prosincovým změnám. Zdarma budou opět distribuovány v malém a praktickém provedení do jednotlivých železničních stanic v obvodu Pražské integrované dopravy nebo také do Infocenter PID, Dopravního podniku hl. m. Prahy či do ČD center v Praze a Středočeském kraji.

Kromě toho vydává organizace ROPID také brožuru formátu A5 s kompletními jízdními řády železničních tratí v Praze a okolí. Tato brožura bude k dispozici zdarma v infocentru ROPID na pražském Hlavním nádraží a v omezené míře také v dalších vybraných železničních stanicích v Praze. Ve Středočeském kraji nebude distribuce zajištěna.

Těsně před termínem změn budou nové jízdní řády rozdávat také zaměstnanci ROPID a IDSK, a to na tradičních místech – největších pražských vlakových nádražích vždy během odpolední špičky.

Termíny rozdávání kartičkových jízdních řádů na pražských nádražích:

  • úterý 10. 12. 2019 – Masarykovo nádraží (13:00–20:00)
  • středa 11. 12. 2019 – Hlavní nádraží (13:00–20:00)

čtvrtek 12. 12. 2019 – Smíchov (14:30–18:30), Bubny-Vltavská (14:30–18:30) a Kačerov (14:30–18:30)

 

Navigace v pražské dopravě a veřejných prostranstvích jednotně a moderně. Soutěž o nový JIS proběhne v příštím roce.

V pražském Centru architektury a městského plánování se v úterý 26. listopadu sešli odborníci na dopravu a informačně-navigační systémy, aby odborné i laické veřejnosti představili výsledky analyticko-návrhové části projektu Jednotného informačního systému Prahy (JIS). Ten vstupuje do fáze přípravy graficko-designérské soutěže, zároveň začnou přípravy pilotních projektů. Při prezentaci představili zástupci městských společností i první konkrétní výstupy, které se již začaly realizovat.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr na úvod zmínil, že pražské wayfinding (navigační) systémy v dopravě byly historicky na světové úrovni a že se na špičku této oblasti chce Praha vrátit: „Cílem soutěže o jednotný informační systém je sjednocení naprosto všech informačně-navigačních systémů pro veřejnou dopravu a veřejná prostranství. A samozřejmě i zvýšení informační kvality, které souvisí s využitím moderních digitálních technologií. Tímto způsobem chceme zatraktivnit cestování veřejnou dopravou a přispět také k většímu aktivnímu pohybu obyvatel jako alternativy k jízdě po městě autem.

JIS se týká všech zastávkových označníků a přístřešků, obelisků a totemů a také dalších nosičů informací ve veřejné dopravě a veřejných prostranstvích. Označníky budou kombinovat elektronický a klasický formát informace, přičemž nebude chybět navigace po nejbližším okolí a nikdo se neztratí ani na komplikovaných dopravních uzlech. Na označníky informačně navážou zastávkové přístřešky (jejich design je již vysoutěžený). Jejich plně elektronické a on-line propojené informační tabule s odjezdy a příjezdy budou mít jednotný design a variabilní použití. Výhledově by měly být standardním vybavením i dopravních prostředků.

Pro nosiče v metru se bude soutěžit nejen grafika, ale i celkový design. Informace o návazných spojích, ale i bodech zájmu (POI) budou více adresné a nově nebudou chybět ani praktické mapy okolí. Samozřejmostí budou on-line informace o odjezdech a příjezdech v daném uzlu.

Stěžejním úkolem jednotného informačního systému je, aby všichni cestující – ať už z řad rezidentů nebo návštěvníků Prahy – byli srozumitelně informováni, kudy, jak a kdy se mohou do svého cíle nejsnadněji dopravit. Nový systém se bude týkat nejen fyzických nosičů, jakými jsou třeba cedule a mapy, ale i tzv. smart podoby navigace, tedy aplikací a on-line informací o odjezdech a příjezdech autobusů a tramvají,“ říká o novém JIS ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Petr Witowski a dodává: „Než bude soutěž vyhodnocena, v rámci přirozené údržby a obnovy již nyní vylepšujeme navigaci v metru. Například ve vestibulech stanic I. P. Pavlova, Jiřího z Poděbrad, Náměstí Míru a Nádraží Holešovice nově přiřazujeme každému východu unikátní označení pro snazší orientaci.

Požadavkem na nový JIS je schopnost rychle a pružně reagovat jak na nečekané změny v dopravě, tak i na dlouhodobě plánované výluky. Musíme být schopni hromadně postihnout konkrétní trasu, oblast nebo druh dopravy, a to jednoduchým způsobem,“ podotýká Petr Tomčík, ředitel ROPIDu. „V současné době je operativa při výlukách, zejména těch neplánovaných, organizačně poměrně náročná. A toto díky technologiím, které v současnosti můžeme využívat, určitě chceme změnit,“ dodává.

Rozšíření systému se dotkne i parkovišť P+R. Pěší rezidenti a turisté pak budou moci využít sítě map blízkého a vzdáleného okolí, a to s cílem podpory fyzické aktivity obyvatel a distribuce turistů i mimo hlavní a známé trasy. Počítá se, že navigačních obelisků bude po celé Praze cca 800 kusů a budou přizpůsobeny charakteru okolí. Výraznější a lépe viditelné budou i totemy, tedy označníky dopravních uzlů a navigace do vestibulů a podzemních vchodů.

Projekt JIS zvýší kvalitu veřejné dopravy v mnoha ohledech. Nejen proto, že informovaný cestující je spokojený cestující, ale pomůže řešit i problémy s kapacitou. Systém zohlední i pěší přepravu a místo jízdy veřejnou dopravou na krátkou vzdálenost nabídne alternativu ve formě chůze, pro kterou najde třeba méně známou, ale kratší cestu. Kdo ji využije, uvolní místo těm, kteří cestují na větší vzdálenost,“ dodává k novému systému Lukáš Tittl za Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dodává: „S podporou pěší přepravy po městě samozřejmě souvisí další cíl, který si IPR klade, a to je zvýšení vizuální atraktivity veřejných prostranství.

Projekt nyní čeká na schválení návrhové části, která obsahuje např. rozdělení kompetencí k výrobě a následné údržbě systému. Ty jsou plánované tak, aby každá dotčená organizace realizovala jasně stanovený úkol a nedocházelo k překrývání. Jednoduše řečeno, každý bude dělat to, co umí nejlépe.

Grafické zpracování podléhá soutěži, která se uskuteční v průběhu příštího roku. Obsahem bude nejen návrh písma pro JIS s ukázkami užití, návrh piktogramů a návrh jízdního řádu nadzemní veřejné dopravy, ale třeba i aplikace JIS na vybraný prvek mobiliáře a označení stanice metra.

Do roku 2022 bude systém testován a od roku 2023 by mělo dojít k postupnému uvádění do provozu. Investiční náklady na JIS budou cca 3 mld. Kč ročně, což jsou 3 % ročního rozpočtu na veřejnou dopravu. Provozní roční náklady pak 795 mil. Kč, tedy 4 % ročního rozpočtu na veřejnou dopravu. Investice budou z velké části prováděny v rámci plánované obnovy,“ uzavřel Scheinherr.

Nosiče nového JIS nebudou jen fyzické (prvky městského mobiliáře), ale i digitální, tedy aplikace PID Lítačka, sociální sítě a chatboty.

Doplňující informace o Jednotném informačním systému Prahy jsou k dispozici na www.pid.cz/jis.

Celý záznam večera včetně diskuze s veřejností je k dispozici na Facebookovém profilu Centra architektury a městského plánování:

https://www.facebook.com/camppraha/videos/488478998436969/

Odkaz na prezentaci o projektu:

https://pid.cz/wp-content/uploads/2018/07/prezentace-JIS-Camp.pdf?x77800

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena