Jak fungoval a funguje úřad v době čínské pandemie

3. 5. 2020

 

Milí občané Říčan a klienti úřadu,

v průběhu března 2020 musel Městský úřad v Říčanech razantně omezit svoje služby klientům na základě usnesení vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Toto vše v souvislosti s rychlým rozvojem nového typu vysoce infekčního koronaviru, zavlečeného do celého světa z čínského Wuchanu. Museli jsme reagovat na aktuální situaci a provoz úřadu přizpůsobit novým nařízením, která se měnila prakticky každý den. Úřední hodiny jsme omezili pouze na 3 hodiny denně v pondělí a ve středu. Současně jsme zavedli přísná hygienická a organizační opatření, aby případnou karanténou nebylo ohroženo celkové fungování města. Velmi brzy také začal fungovat krizový štáb města pod vedením pana starosty, který využívá Skype konference k propojení složek integrované ochrany a koordinaci činnosti několikrát v týdnu. Podobně jsme aktivovali maximální elektronické propojení i pro řízení a organizaci činnosti úřadu a fungování v době nouzového stavu, který vláda vyhlásila. Obecně se dá říci, že nás tato celosvětová krize nejen výrazně omezila v běžné činnosti, soukromých aktivitách a osobní svobodě, ale trochu nás i naučila lépe využívat možnosti moderní techniky, naučila nás vážit si sociálních vazeb a vztahů a svobody, kterou jsme před 31 roky získali.

Nyní, zhruba po měsíci omezeného provozu vydala vláda usnesení č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci. Všechny úřady tak musely obnovit svou činnost v plném rozsahu od 20. dubna 2020, za současného splnění přísných bezpečnostních a hygienických podmínek. Základní podmínkou je omezení osobního kontaktu s klienty úřadu i mezi samotnými úředníky upřednostněním písemného, elektronického či telefonického kontaktu. Více informací a možnosti využití elektronických nástrojů, jako je Portál občana nebo aplikace Říčany v mobilu, najdete na webových stránkách města Říčany. Další důležitou podmínkou je používání osobních ochranných pomůcek (roušky, rukavice, štíty atd.) a pravidelná desinfekce předmětů, prostor úředních budov i lidí. Pro toto mate-
riální zabezpečení mimo jiné funguje krizový štáb města a mimořádná jednání rady města. Mimo výše zmíněné základní podmínky platí další omezení, například fungování pouze jednoho úředníka v kanceláři a střídání na směnách, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost celého úřadu.

Největší poptávka po službách úřadu se soustřeďuje do budovy na Komenského náměstí, kde sídlí útvary přeneseného výkonu státní správy, jako je vyřizování osobních dokladů, registrace aut, evidence živností, agendy ochrany přírody (studny, rybářské lístky atd.) nebo územní plánování a povinná závazná stanoviska ke stavbám. Zejména zde jsme proto nastavili několik omezení, aby nedocházelo ke kumulaci lidí na jednom místě a ke zhoršení epidemiologické situace. Do budovy je omezován vstup jen podle možností jednotlivých přepážek, koordinaci provádí příslušníci Městské policie, kteří zároveň kontrolují ochranné pomůcky, provádějí průběžnou desinfekci a v případě podezření i měří u klientů bezdotykově teplotu. Preferujeme jednoznačně elektronický objednávkový systém úřadu, který jsme kromě správních agend a Živnostenského úřadu rozšířili nově i na Obecný stavební úřad. Podívejte se na webové stránky města a v klidu z domova se můžete objednat na https://info.ricany.cz/mesto/urad-online. Opatření budeme průběžně upravovat, podle toho, jak se bude vyvíjet situace kolem čínského koronaviru, a jak na to bude reagovat vláda svými usneseními. Prosíme, abyste jako klienti úřadu a občané města Říčany respektovali nutná opatření. Snažíme se vám co nejvíce vycházet vstříc.

Tomáš Mařík, tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena