Jaké máme možnosti ?

1. 12. 2017

Názor - Václav Macinauer

Myslím tím možnost poznat, jaké postoje k dílčím problémům města zaujímají jednotliví zastupitelé, potažmo radní, Jaké máme možnosti ?

Myslím tím možnost poznat, jaké postoje k dílčím problémům města zaujímají jednotliví zastupitelé, potažmo radní, abychom věděli, zda si naší volbu pro příště zaslouží. U radních žádnou. I když jednání městské rady je ze zákona neveřejné, dle dostupných judikátů US to značí pouze nemožnost fyzické účasti občana na jednání rady, ale občan má dle těchto judikátů, právo znát postoje jednotlivých radních. Usnesení  naší  MR však  je prezentováno jako usnesení kolektivního orgánu, odsouhlasené  většinou členů rady. Požadovanou vypovídací hodnotu  o postojích jednotlivých radních, na kterou má občan právo, to tedy nemá žádnou.

Jednání zastupitelstva je sice veřejné, kapacita jednacího sálu je však omezená  a  i občané, kteří se jednání  účastní,  v tomto směru ostrouhají. Zastupitelé totiž hlasují tlačítky, ale hlasování se na světelném tablu doslova mihne, takže nelze očima zaregistrovat postoje jednotlivých zastupitelů. A zrovna tak, jako  z jednání městské rady, tak ani zde se v zápise z jednání  zastupitelstva takové „detaily „ neobjeví.  Ptal jsem se, ale prý se to nezaznamenává. To není příliš transparentní.                                      Nemělo by se městské zastupitelstvo nad tímto zamyslet a rozhodnout, že  postoje jednotlivých radních a zastupitelů budou součástí zápisu, který je pak dostupný na stránkách města ?

Možná, že by stačilo uvést pouze ty, kteří hlasovali pro jednotlivé usnesení kladně, ti ostatní, co byli proti nebo se zdrželi,  by se již dali odvodit. Pravda, bude to o dost složitější pro pracovnice, které jednání zaznamenávají  a  vyhotovují zápis, který bude tím i o dost delší, ale mělo by to tak být. A když takové údaje  lze zpětně dohledat  v zápisech z jednání parlamentu a senátu, tak proč  by to nešlo na komunální úrovni ?

Václav Macinauer

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena