Jarní aktivity dobrovolníků na Strašíně

29. 5. 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními jsme letos zase mohli začít organizovat společné akce zaměřené na péči o veřejné prostory na Strašíně. Den Země jsme oslavili brigádou, při které jsme uklízeli odpadky v příkopech okolo silnic, vyčistili jsme prostranství přilehlé k dětskému hřišti i odpadky okolo hřbitova a kontejnerových stání. Zaplnili jsme dva kontejnery, které nám zajistil městský úřad. Uklízet přišlo 18 dospělých a 10 dětí.

Na tuto snahu o zvelebování naší obce navázala další brigáda, při které jsme po obvodu dětského hřiště sázeli stromky a keře, abychom nahradili uhynulé rostliny. Celkem jsme zasadili sto kusů různých stromků a keřů – od poměrně vzrostlých javorů po malé keříky svídy. Přišlo 20 dospělých a 5 dětí – všichni vyzbrojení rýči, krumpáči a lopatami. Nejmladším účastníkem byl tříletý Rufus. Díky za pomoc! Velmi zdatnou pomocí byla i nejstarší účastnice, která oslavila 67. narozeniny. Důležití byli všichni, kteří přišli – bylo milé vidět tolik pracovitých pomocníků. Osadní výbor Strašín srdečně děkuje všem, kteří přišli a věnovali svůj volný čas společné práci.

Helena Lacinová

Čarodějnice na Strašíně

Po dvouleté covidové přestávce se s velikou radostí slétly strašínské čarodějnice k tradiční jarní slavnosti, na kterou pozvaly i místní drobotinu. Na deseti stanovištích byly pro děti připravené nejrůznější hry a soutěže. Po vyplnění jednotlivých zábavných úkolů si každý dětský účastník odnesl odměny. Hezkým zážitkem bylo i představení loutkového divadla. Na památku čarodějnického dne dostalo každé dítě malovanou perníkovou medaili. Na závěr odpoledne čarodějnice zatančily společný taneček a potom zapálily hranici. Čarodějný den na Strašíně si užily nejen děti, ale byl to zážitek i pro dospělé. Příjemné odpoledne pokračovalo koncertem muzikantů Duo Amoroso a zábava se protáhla až dlouho do noci. Nejen děti, ale i organizátoři se těší na další ročník. Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat, zvláště pak osadnímu výboru za finanční příspěvek, strašínským mužům za přípravu dřeva a hřiště, dobrovolným čarodějnicím za výkon a osobní statečnost, i dalším milým spolupracovníkům, kteří se každoročně starají o občerstvení návštěvníků.

Helena Lacinová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena