Je Bible jen stará nezáživná kniha, nebo je i praktická?

31. 1. 2021

Rád bych zde uvedl několik praktických a v běžném životě použitelných důkazů z Bible. Je až překvapivé, že kniha, která je od nás tak časově, geograficky i kulturně vzdálená, má mnoho co říci i dnešnímu modernímu člověku.

Dnes si ukážeme dva konkrétní příklady. Jeden je z oblasti morálky a druhý ze stavebnictví.

Nejprve se podíváme na začátek Starého zákona, konkrétně do 3. knihy Mojžíšovy, které se také říká Leviticus. Ta popisuje, jak se mají Izraelci jako Boží lid chovat. Mezi mnoha příkazy, které upravují náboženský, hospodářský i společenský život národa, najdeme i tento příkaz: „Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.” Vzájemná důvěra mezi lidmi žijícími v jedné komunitě (rodina, město, pracoviště) je velice důležitá pro naše vzájemné fungování. Pokud tento starý příkaz vezmeme vážně i v naší době, budeme z toho mít prospěch všichni.

Druhý příklad z oblasti stavebnictví mluví o ohleduplnosti a bezpečnosti při stavbách. Je zapsán v 5. knize Mojžíšově zvané Deuteronomium: „Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.” Ve starověkém Izraeli se stavěly (a staví dodnes) domy s plochou střechou, na kterou se dalo běžně vylézt. Tento příkaz ukazuje, že již tenkrát mysleli na potřebu zabezpečit místa, kde hrozilo nebezpečí úrazu nebo smrti. Také u tohoto příkazu platí, že jeho aplikace v dnešní době je stále potřebná. Nestačí spoléhat na zákony a různé bezpečnostní předpisy. Je moudré, abychom sami předcházeli možným nebezpečím a svým jednáním zbytečně neohrožovali okolí.

To jsou dva příklady z náboženské knihy, které jsou praktické pro každého bez ohledu na to, čemu věří. Příště si povíme něco o příslovích.

Napadají vás nějaká další místa z Bible, která jsou aktuální i pro dnešní dobu? Nebo vás zajímá něco z Bible nebo o Bibli? Napište mi na adresu ricany@cb.cz

 Karel Fáber, kazatel Sboru Církve bratrské v Říčanech

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena