Jednosměrná Olivova 

27. 9. 2019

názor - Petr Hlubuček

 

Rád bych se vrátil k diskusi o dopravě v Říčanech. Město řeší výstavbu nové školy na Komenského náměstí. Víme, že se zvažuje vybudování nového parkoviště  K+R (krátkodobé „kiss and ride“) přímo v Olivově ulici na křižovatce s Melantrichovou.  Zde by rodiče měli vykládat a nakládat děti na cestě do školy, do tělocvičny, na kroužky, zkrátka by zde měl vzniknout neuvěřitelný frmol, ačkoli již dnes je velmi obtížně ulici jen přejít.

Domnívám se, že tento záměr je nereálný, protože jen výrazně přispěje k dalšímu dopravnímu zatížení této oblasti města, kdy desítky aut nejdříve na šraňkách zablokují Olivovu z obou stran a následně budou mířit do Rýdlovy a Jiráskovy.  Takhle provoz v ranních a odpoledních hodinách může již definitivně zkolabovat. A přiznejme si, že i když autobusy v Říčanech hodně pomohly, tohle bude velký problém. Není reálné, aby do školy všichni jezdili na koloběžkách či kolech.

Jsem rád za novou školu na Komenského náměstí, ale otázku dopravní obslužnosti vnímám jako zásadní problém. Nechci se pouštět do diskuse, zda zde má škola stát, to již nejde  změnit.

Rád bych navrhl konstruktivní řešení.

Ponechejme Olivovu ulici od náměstí až ke křižovatce s Jasmínovou ulicí jednosměrnou nahoru. Auta budou při příjezdu do centra města od Olivovny dolů projíždět ulicí 5. května. Ulice 5. května byla projektována jako páteřní komunikace, která je nejen širší, ale nemá šraňky a přejíždí železnici po mostě. Také je zde ve srovnání s Olivovou ulicí řidší zástavba a napojuje se na Rýdlovu, která má již výrazně větší kapacitu.  Parkoviště K+R potom mohou být v Olivově i v Rýdlově ulici.

Jsem si vědom, že jak v oblasti Olivovy ulice, tak v oblasti Komenského náměstí (kde je již ulice U mostu také jednosměrná) vznikly úspěšné petice ohledně dopravy.  Budu vděčný za otevření větší diskuse a skutečné dotažení projektu před výstavbou školy. 

Petr Hlubuček

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena