Kdo se bojí odpovědnosti?

26. 8. 2016

Názor Miloslav Šmolík, zastupitel; reakce Zdeněk Hraba, místostarosta

Zdeněk Hraba z Klidného města se zde v Kurýru několikrát ptal, „Kdo se bojí referenda o čističce odpadních vod?“. A sám si odpověděl, že ODS, která chce spolu s developery zastavět celé Říčany.

Po dlouhých měsících osočování, osobních útoků na mou osobu a obhajování, jak je referendum o čističce nutné, vše dopadlo tak, jak jsme v Říčanech v poslední době zvyklí. Referendum o čističce nakonec zavrhlo samo Klidné město. Jeho zastupitelé prosadili konání referenda jiného.

Občané mají odpovědět, zda si přejí, aby se počet obyvatel Říčan rozrostl nad 20 tisíc dřív jak v roce 2030, přestože územní plán podle odhadu města umožňuje nárůst cca na 25 tisíc. Je jasné, že žádný obyvatel města si nepřeje, aby se město nekontrolovaně rozrostlo a ztratilo svůj ráz. K tomu není třeba referenda. Těch 330 tisíc, které město za referendum zaplatí, by našlo uplatnění v mnoha smysluplnějších projektech pro obyvatele města.

Otázku, zda stavět čističku, referendum neřeší. Zřejmě uznali mé argumenty, že to bez ní nepůjde. Klidné město se klidně může rozhodnout čističku za rok stavět, i když referendum nárůst zakáže. Referendum tak vidíme jen jako snahu vedení města zbavit se zodpovědnosti za svá rozhodnutí (jedním slovem jako alibismus). Starosta a jeho tým utrácí čas a peníze za projekt D21. Když se ukázalo, že D21 nefunguje, hledají další nástroj, o kterém tvrdí, že dává hlas obyvatelům Říčan. Starosta bude opakovat, že chce, aby se do rozhodování zapojili i občané. Jenže pak přijde s referendem, které stejně nic neřeší a úplně se vyhne problému, u kterého to vše začalo.

Klidné město často mění své názory, až se zdá, že nemá žádnou koncepci. Opakuje, že při zastavení růstu nebude třeba čističku modernizovat a zvětšovat její kapacitu. Jenže se hluboce mýlí a městu z dlouhodobého hlediska ublíží. Město musí obnovovat svůj majetek i kdyz se nebude dále rozšiřovat. ODS je pro moderní Říčany, které si zachovají svojí osobitost a nestanou se nekonečným satelitem. Nechceme ale, aby se rozvoj města zastavil a naše město stagnovalo.

V příštích týdnech přineseme argumenty, proč je třeba referendum odmítnout. Město je dobré spravovat tak, aby si nejen zachovalo svého ducha, ale aby se pro své občany vyvíjelo a bylo moderním městem 21. století.

Miloslav Šmolík, zastupitel

 

K reakci mi byl předložen článek M. Šmolíka zabývající se otázkami referenda. Ačkoli jsem rovněž k tomuto tématu již napsal můj názor a k otázce referenda je v tomto Kurýru napsáno poměrně dost věcných informací, musím se vymezit vůči zjevně nepravdivému tvrzení M. Šmolíka o údajném odmítnutí referenda o čističce a nahrazení referendem zcela jiným.

Zvolená finální formulace otázky pro referendum totiž umožňuje městu konat pro své obyvatele na více liniích, včetně problematiky rozšíření čističky. Žádné referendum se tedy nerušilo a žádné „náhradní“ referendum nezavádělo.

K publikační činnosti M. Šmolíka bohužel musím říci, že od letošního května skoro v každém Kurýru publikuje nějaký výpad proti mé osobě, kde uvádí vědomě nepravdivá tvrzení, která mě nutí reagovat a uvádět věci na pravou míru. Za to, že vypsání referenda, které dává lidem možnost rozhodnout o svém domovu, doslova rozzuřilo některé funkcionáře a členy ODS, nemohu.

A co se týká rozvoje města?  I Klidné město usiluje o Říčany moderní a prosperující. Jen na rozdíl od ODS chceme, aby  o tom, co lidé chtějí nebo mají chtít, se nerozhodovalo na partajním sekretariátu, ale rozhodovali si o tom lidé sami. A čím více, tím lépe.

Zdeněk Hraba, místostarosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena