Když Ryba uklízí

3. 5. 2019

Spolek Ryba

6. dubna se obyvatelé Ryby rozhodli připojit k výzvě města a provést jarní úklid. Sešli jsme se na skládce v lese v blízkosti křížení ulic Nad Vodárnou a Mírná a společnými silami uklidili veškerý biologický i nebiologický odpad, který zde byl po léta odkládán nezodpovědnými spoluobčany. Počasí nám přálo, dobrá nálada i energie nám nechyběly a tak jsme se po pár hodinách mohli radovat z toho, co jsme dokázali. Plni elánu jsme se pak rozhodli odpoledne pustit ještě do úklidu kolem studánky v ulici Na Kopešín. Celý den jsme zakončili u táboráku s kytarou, písničkami a opékáním vuřtů. Teď už nezbývá než doufat, že i naši spoluobčané budou příště při úklidu svých zahrádek postupovat zodpovědně. Poděkování patří i městu Říčany, které nám zajistilo kontejner i odvoz veškerého nepořádku.

Spolek Ryba

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena