Kolik to bude stát, je vždy zcela zásadní otázka

27. 11. 2023

Rozhodnuto – nová škola bude! Takto to zní jednoduše, ale pouhý strohý výčet skutečností v následujících řádcích dává tušit velké nasazení, energii a úsilí velkého množství lidí. Posuďte sami: letitá příprava, architektonická soutěž, projekt, povolování stavby, vyjednávání o dotacích, první neúspěšné výběrové řízení v drahé postcovidové době, předjednání zvýšení dotací, složitosti s novým výběrovým řízením, tlak na včasné podepsání smlouvy se zhotovitelem, zahájení stavby do konce roku 2023.

Již na začátku jsme si řekli, že novou školu nebudeme stavět za každou cenu, ale pouze pokud to bude pro finanční situaci města přijatelné. Dále jsme věděli, že se nechceme spoléhat na úvěry, které jsou drahé a svými podmínkami svazují další investiční aktivitu města. Tudíž správný poměr dotací a vlastních prostředků pro nás byla ta správná cesta. Vše se velmi zkomplikovalo, když po covidu došlo k dramatickému nárůstu cen stavebních prací a cena za školu vystřelila velmi vysoko, mimo naše možnosti.

Vedení města se nevzdalo a znovu a znovu jednalo s ministerstvy, aby navýšilo dotace, protože jinak bychom si výstavbu nemohli dovolit. A jednání byla nakonec úspěšná. Jen pro vaši informaci, škola bude čerpat dotace ze šesti dotačních titulů. Je to ohromně komplikované a složité, protože každý dotační titul má jiné požadavky a podmínky čerpání, ale výrazně to ulevilo tlaku na vlastní prostředky města.

Co se týče vlastních prostředků, byli jsme ochotni utratit cca 250 až maximálně 300 milionů korun, které se vzhledem k délce stavby rozkládají do třech fiskálních období. Město má ročně v rozpočtu průměrně cca 150–170 milionů korun na tzv. volné investice, tj. investice bez vazby na účelové dotace, čerpání z fondů obnovy nebo dokončované rozpracované investice. V žádném případě jsme nechtěli dopustit, aby se ostatní investiční aktivity úplně zastavily, a tudíž jsem počítali s tím, že na školu každý fiskální rok věnujeme v průměru maximálně 50 % volných investičních prostředků.

Přestože jsme nevěděli, zda se škola bude stavět, začali jsme od roku 2022 tvořit investiční rezervu ve výši 80 milionů korun, aby nás případná výstavba školy nezastihla bez finančních prostředků, a co je ještě důležitější, mohli jsme dále plynule pokračovat v naplánovaných investicích. Nelze dopustit, aby započaté investice neměly zajištěno financování až do konce projektu.

Takže suma sumárum:

Náklady

 

Zdroje

Příprava, projekt, engineering

24 300 000

Dotace

460 100 000

Škola – výstavba
 

599 300 000

Investice města

241 600 000

Vybavení
 

52 000 000

 

Vyvolané investice – park a komunikace

26 100 000

Celkem

701 700 000

Celkem

701 700 000


Poznámka: Finální výše dotací bude záležet na plnění kritérií dotací při reálné výstavbě. Celkové náklady výstavby neobsahují rezervu na rizika, se kterou ale počítáme.

Je zcela zřejmé, že tak velký projekt se neobejde bez problémů, které se při výstavbě vyskytují. Ale věříme, že nastavení spolupráce mezi městem, projektovým managementem, technickým dozorem stavby a stavební firmou povede ke zdárnému cíli.

Neméně důležité je, že bude potřeba sledovat a řídit finanční stránku projektu, tj. plánování cash flow, pravidelnou kontrolu fakturace a sledování rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovými náklady, abychom případně byli schopni identifikovat finanční rizika vícenákladů, které se při takových projektech objevují.

Na závěr mi dovolte, abych poukázal na tým městského úřadu, který se tomuto projektu věnoval s velkým úsilím a energií a bez jehož práce by nikdy nebyl dotažen k realizaci. Díky patří také vedení města v čele se starostou Davidem Michaličkou, který vyjednal vyšší dotace a řídil celkové nastavení projektu. Jsou za tím spousty hodin práce, které veřejnost nevidí.

 

Fáze výstavby určitě nebude o nic jednodušší, ale věřím, že společnými silami tento projekt zvládneme.

 

Ing. Martin Gebauer
předseda finančního výboru a zastupitel za KM

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena