Koloběh Říčany

30. 5. 2021

Milí dárci, zákazníci a příznivci Koloběhu,

s velkou radostí vám sdělujeme, že k dubnu 2021 dosáhla celková pomoc potřebným částky 728 000 Kč. Přes všechny uzávěry, kterým jsme v uplynulých měsících čelili, Koloběh stále fungoval alespoň v omezeném režimu a mohl tak poskytovat konkrétní pomoc: od palivového dřeva, počítačů pro distanční výuku, spotřebičů do domácnosti až po školní obědy či volnočasové aktivity talentovaných dětí z potřebných rodin. A díky vašim darům i nákupům pomáháme dál!

  Distribuce pomoci má u nás již svůj zavedený scénář. Na základě doporučení garantů, kteří znají své klienty, jejich životní podmínky a potřeby, zakoupí Koloběh vybavení, které vyřeší momentální obtížnou situaci v potřebných rodinách, uhradí kurzovné v kroužcích či dioptrické brýle nebo přispěje na odlehčovací letní tábory. Garanty pomoci, kteří ručí za to, že pomoc jde skutečně do potřebných rukou, jsou pro nás OSZV Říčany, Komunitní centrum Říčany, Cesta integrace, MAS Říčansko, ředitelé základních škol a další veřejné instituce. Vše probíhá prostřednictvím pracovníků těchto institucí, k osobnímu setkání s klienty dochází v zájmu jejich anonymity velmi zřídka a jen v nejnutnějších případech.

   Život však píše nejrůznější příběhy, které občas narýsované mantinely maličko překročí, o to raději na ně později vzpomínáme. V uvolněné náladě posledního dne školy, kdy si děti odnášejí vysvědčení, oslavují konec školy tím nejlepším dortíkem a těší se na prázdniny, přišla do Koloběhu maminka s dospívajícím synem. Tomu Koloběh zakoupil počítač pro distanční výuku v době koronakrize.  Přišli se pochlubit závěrečným vysvědčením ze základní školy, na němž se skvěly samé jedničky. Mladý muž se rozhodl dále pokračovat na učební obor cukrář, k čemuž jej Koloběh vybavil také sporákem s troubou. Rodina se nachází v opravdu svízelné situaci, ale pyšná maminka pro tu chvíli zářila radostí a upřímně poděkovala celému osazenstvu obchůdku. Bylo to velmi milé setkání, jedna z těch vzácných chvilek, kdy pomoc není jen složkou faktur, ale opravdu podanou rukou. Rovnou od nás dvojice zamířila do nejbližší cukrárny a zanechala v obchůdku pocit, že práce Koloběhu má skutečně smysl. 

  Rádi jsme předali toto poděkování všem těm, na jejichž dobrovolné a nezištné práci v obchodě i v zázemí Koloběh stojí, a předáváme je také vám všem, kteří donesenými dary pomáháte svým méně šťastným sousedům.

Martina Vavřincová, KOLOBĚH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena