Koloběh Říčany

30. 8. 2021

KOLOBĚH pomáhá Moravě

Jak bylo avizováno na sociálních sítích, ani Koloběh nezůstal netečný k neštěstí, které v červnu postihlo obyvatele některých oblastí na Moravě. Řada lidí přišla o střechy nad hlavou, o další části svých domů, zahrad, o automobily a vybavení domácností, někteří téměř o všechno. Město Říčany se vydatně zapojilo do pomoci, která na postižená místa mířila různými cestami a způsoby. A také náš dobročinný obchůdek veškeré výnosy z prázdninových měsíců proměnil (a stále proměňuje) v pomoc konkrétním lidem s jejich konkrétními potřebami. Přes říčanský Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Blanku Spolkovou jsme navázali kontakt se zástupci břeclavské sociálky a získali kontakty na místní potřebné občany. V průběhu září se s nimi díky pozvání z Moravy sejdeme dokonce osobně. Zatím jim postupně alespoň trochu ulehčujeme v jejich situaci: za 75 000 Kč jsme zajistili poukázky do supermarketu, na přání obyvatel z Moravské Nové Vsi jsme zakoupili např. vysavač, telefony, televizor, myčku, tiskárnu, postel, skříně, sušičku, sporák, nábytek do dětského pokoje… Hodnota darů už se přiblížila částce 200 000 Kč. Víme přesně, komu jaká pomoc odešla, na obrázcích níže jsou domy některých z jejích adresátů. Vděčnost místních je obrovská, a to tím spíše, že prvotní mediální zájem opadl, ale práce a podpory je nadále zapotřebí. Takže ano, Koloběh i nadále pomáhá Moravě a lidem, kteří se stále vypořádávají s následky ničivého tornáda. A s Koloběhem pomáháte vy všichni, kdo jste jeho součástí: ať už jako neúnavně a nezištně pracující dobrovolníci, jako dárci jakéhokoli zboží nebo jako kupující. Vám všem za to patří obrovský dík.

 Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka

A Koloběh je trendy…

Stále více lidí se znepokojením sleduje celosvětové problémy s nárůstem odpadů a úbytkem zdrojů, hledá alternativy k dosavadnímu životnímu stylu a způsoby, jak se smysluplně zbavit nepotřebných věcí a nakupovat ekologičtěji. Jednou z mnoha organizací, které se této problematice věnují, je spolek Praha cirkulární. Pod jeho vedením proběhl v červnu druhý ročník inspirativní konference s názvem Re-use centra. Cílem konference bylo představit zájemcům nejrůznější již fungující projekty, které pracují na principu znovuvyužití věcí, a zprostředkovat dosavadní zkušenosti jejich provozovatelů. A bylo opravdu z čeho vybírat. Návštěvníci, kteří letos sledovali program online, si mohli prohlédnout švédský supermarket se zbožím z druhé ruky, seznámit se s konceptem nábytkových bank, poslechnout si, jak se předcházení odpadu stává součástí strategického plánování moderních měst.

 Problematika tzv. re – use center, tedy míst, kde lze nepotřebné věci odložit a jiné si odnést či odkoupit, je opravdu široká. Tato centra mají nejen ekologický, ale i sociální přínos. Pomáhají rodinám v nouzi, vytvářejí chráněná pracovní místa, městům slouží jako sklady materiální pomoci v době krize.

V sekci Dobročinné obchody se na konferenci představil i náš říčanský Koloběh, jenž z výtěžku prodeje odložených věcí podporuje potřebné říčanské rodiny, pražský sociální obchůdek Přestupní stanice, který na přechodnou dobu zaměstnává lidi bez domova a pomáhá je vracet na pracovní trh, a moravská Nadace Veronika, jež se zaměřuje na ochranu přírody a životního prostředí. Velmi si vážíme možnosti vyměnit si zkušenosti. Ukázalo se, že v běžném provozu řešíme podobné problémy, ať jde o práci s dobrovolníky, oceňování věcí či kontakt s veřejností. A potvrdili jsme si, jak hluboký smysl naše práce má.

Podobných projektů bude nepochybně přibývat a je to dobře. Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na omezení plýtvání a přispíváte dobré věci.                                                                   Martina Vavřincová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena