Koloběh Říčany

7. 7. 2022

Koloběh je o prázdninách otevřen a navíc chystá…

Letní mezigenerační tvoření, které se bude konat od 11. července každé pondělí v čase 9:30 – 11:30 hod. Zvány jsou všechny generace – rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty, osamělí senioři i zástupci z řad náctiletých. Pojďme společně vytvořit nezaměnitelnou atmosféru, do níž každý přináší kousek svého. Od malých si půjčme trochu bezprostřednosti, od starších alespoň kapku životní moudrosti, a to vše propojme do něčeho velkého.

Každé tvoření bude věnované jednomu tématu, které oznámíme minimálně týden dopředu na webu a sociálních sítích. V rámci setkání si zájemci vyzkouší jednu z méně tradičních výtvarných technik a jako tenká nit se dopolednem povinou aktivity na posílení komunikačních dovedností, náměty na rozvoj tvořivosti a kreativního myšlení, cvičení na trénování paměti, pozornosti, koncentrace a dalších kognitivních funkcí. Všechny doprovodné aktivity jsou dobrovolné a zapojení se do nich záleží na chuti každého z účastníků.

Letní mezigenerační tvoření povede Ludmila Horáková – sociální pedagožka a certifikovaná trenérka paměti. Cena je stanovena na 100 Kč pro jednu tvůrčí duši a 50 Kč pro každou další z jedné a též rodiny. Rezervace místa do čtvrtku přecházejícího tematické pondělí je nutná, kapacita míst omezena. Těšíme se!

Srpnový výlet: ve čtvrtek 18. srpna zavítáme na zámek Kunštát, jeden z nejstarších moravských hradů. Navštívíme unikátní pískovcovou Jeskyni blanických rytířů, vystoupáme i na Burianovu rozhlednu na kopci Milenka a projdeme se Smyslovou zahradou v Rudce u Kunštátu. Cena výletu 490 Kč.

První zářijový výlet: v sobotu 3. září srdečně zveme na Slavnosti chleba v areálu Vodního mlýna ve Slupi (15 km za Znojmem) s prohlídkou mlýna, ukázkami pečení chleba, jarmarkem a folklorním programem. Při zpáteční cestě se zastavíme u jedné z nejstarších a nejznámějších vinic Moravy – vinice Šobes, a projdeme se údolím řeky Dyje. Cena výletu 300 Kč.

Druhý zářijový výlet: ve středu 14. září navštívíme bránu Orlických hor – Nové Město nad Metují. Prohlédneme si renesanční zámek, který je nazýván „Perlou Kladského pomezí". Do okolí se rozhlédneme z věže Máselnice a přes krytý dřevěný most architekta Dušana Jurkoviče přejdeme do zámecké zahrady s kamennými sochami Matyáše Brauna. Odpoledne navštívíme Městské muzeum a projdeme se Klopotským údolím. Výlet zakončíme v obci Slavoňov, kde se nachází dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele s barokními lidovými malbami. Cena výletu 450 Kč.      

Rezervace míst pro tvoření i výlety s Koloběhem na info@kolobeh-ricany.cz, tlf. 733 273 344, 739 989 672 a přímo v obchůdku na Masarykově náměstí.

Děkujeme městu Říčany za finanční podporu, díky níž můžeme ceny zájezdů pro seniory udržet pod hranicí 500 Kč. 

V červnu náš obchůdek navštívili členové Žákovského zastupitelstva spolu s paní Hanou Stinglovou z Odboru školství a kultury. Mladí lidé se zajímali o to, jak Koloběh funguje a pomáhá potřebným rodinám, na oplátku vylíčili aktivity Žákovského zastupitelstva i problémy, s nimiž se oni i jejich vrstevníci v dnešní složité době potýkají. Někteří byli u nás poprvé, nakonec z toho bylo příjemné popovídání nad šálkem čaje. Děkujeme za milou návštěvu a přejeme i nadále hodně dobrých nápadů při přípravě aktivit pro říčanské děti a žáky!

Eva Hazdrová Kopecká,

Martina Vavřincová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena