Komunální volby v Říčanech

31. 8. 2018

Při podzimních komunálních volbách bude šance na ukončení vlády Klidného města v čele s Vladimírem Kořenem. Je pravdou, že za posledních osm let se v Říčanech realizovalo poměrně dost potřebných akcí, za to však stávající vedení města netřeba chválit, to musí být samozřejmost,  za kterou je ostatně  slušně placeno. K tomu si  pan Kořen dopřál sám sobě Passata za milion a svým nejvěrnějším dopřává manažerská vozidla i k soukromému používání, což je ve srovnatelných městech věc nevídaná.  S jejich pomocí si v radě a následně v zastupitelstvu prosadí vše, co se mu zachce. Směle se tedy dá říci, že členové KM jsou ubohým Kořenovým přívěskem.

Podivnosti v Kořenově vedení města  a jeho některé charakterové vady  přivedly část členů rady a zastupitelstva  za Klidné město, kteří již odmítli  být  dále solidární se starostovými praktikami, k tomu, že se od Klidného města odtrhli a založili nové volební uskupení STAN.

Bude to nelehký boj, protože Vladimír Kořen je mistr slova a písma a jeho předvolební kampaň bude jistě působivá.  Že jeho slova a písmo obsahují dost často nepravdy a polopravdy, široká veřejnost netuší, protože prostřednictvím Kurýru, který prostřednictvím tzv. redakční rady, složené z jeho podřízených, zcela ovládá, se dozvídá pouze samé úspěchy.

Tyto komunální volby v Říčanech snad konečně ukáží, že občané již  tak říkajíc nežerou  ten bezbřehý starostův populizmus.  Svou váhu má také skutečnost, že mnohými  svými činy se pan starosta městu dost prodražuje na úkor potřebnějších akcí.

                                                          Václav Macinauer 

Pane Macinauere,

na váš příspěvek jsem původně nechtěl odpovídat, protože jedno dobré doporučení říká, že na invektivy se nereaguje. Ale nakonec mně to nedalo, protože váš příspěvek hrubě uráží starostu Vladimíra Kořena. Myslím, že vy osobně jste dokonalou ukázkou rčení „podle sebe měřím tebe“. Ale pane Macinauere, většina lidí jako vy neuvažuje a nejedná. Zamyslete se nad svým chováním a způsoby jednání. Trvale a bez důkazů napadáte čestné lidi. Co jste vy osobně udělal prospěšného pro město Říčany v posledních desetiletích? O jaká konkrétní fakta a důkazy se ve svých výpadech opíráte? Žádám vás, abyste přestal napadat starostu Vladimíra Kořena a ostatní zastupitele za Klidné město, kteří se na radnici kvalifikovali v demokratických volbách a za nimiž stojí dlouhodobá služba veřejnosti. Vaše urážky jsou, mírně řečeno, nevkusné.

     Vladimír Polánský, radní a zastupitel za Klidné město

 

Příspěvek pana Macinauera lze označit velmi jednoduše – předvolební NEPRAVDY

Jako tajemník se nemohu vyjadřovat ke komunálním volbám, snad jen po stránce technického zajištění, protože zodpovídám především za výkon státní správy, která volby připravuje. Nicméně k „informacím“ pana Macinauera se alespoň částečně vyjádřit můžu. Na jeho osobní urážky už jsme si za ta léta všichni zvykli, ale lži je vhodné uvádět na pravou míru. Příspěvek pana Macinauera těchto lží nebo „nepravd“ obsahuje hned několik a jednoduše to lze prokázat na sdělení, že „tzv. redakční rada je složená z jeho (myšleno starostovo) podřízených“. Pravda je taková, že z šesti současných členů redakční rady (RR) jsou starostovi přímo podřízeni dva (tisková mluvčí a tajemník).

A pro úplnost informace je vhodné dodat, že rada města, která schvaluje členy RR, nabídla členství i ostatním politickým subjektům, včetně opozice. Tehdy reagovala jen ODS a svého zástupce do RR poslala. Když ale dotyčný zástupce ODS po několika měsících zjistil, že činnost RR je práce a zase jen práce, navíc bez odměny, tak na jednání RR přestal docházet.  

Tomáš Mařík, tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena