Komunitní centrum Říčany, o.p.s.

29. 5. 2022

Nezisková organizace Komunitní centrum Říčany o.p.s. se zabývá poskytováním sociálních služeb našim spoluobčanům v Říčanech a přilehlém okolí ve Středočeském kraji. V terénu nás poznáte díky služebním vozům s vyznačeným logem Komunitního centra Říčany.

Poskytujeme tři druhy sociálních služeb, které pokrývají značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli z nás. Asi nejrozšířenější je služba osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Službu poskytujeme v přirozeném domácím prostředí, kde pomáháme s chodem domácnosti, stravou, hygienou a péčí ve zdravotní oblasti. Dále pomáháme v jednání s úřady a pomoci se zprostředkováním finanční podpory. Tato terénní forma služby umožňuje dopravu klientů v rámci potřeby a pracovní doba pokrývá všechny dny, včetně svátků, od ranních do večerních hodin. Při využití aktivizační služby pro seniory dochází sociální pracovnice ke klientům a pracuje s nimi různými technikami na zlepšování paměti, či jednoduše pomáhá udržovat sociální kontakt, nezbytný k udržení důstojného života. Díky této službě lze trénovat sebeobsluhu, nebo mít v pracovnici oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí. V poslední době je velmi potřebná pomoc rodinám s dětmi. Služba „Spolu doma“ pomáhá zdarma klientům v krizových situacích, jako jsou nefunkční vztahy, výchova dětí, dopady probíhajícího rozvodového řízení, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním cílem je umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungující rodině. Smyslem této činnosti je zachování vhodného domácího prostředí a rodinných vazeb, které jsou z různých příčin narušeny či ohroženy Práce Komunitního centra, jakožto neziskové organizace, je zcela závislá na finanční podpoře, jak ze státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů, tak i na podpoře nadací, města Říčany a dalších organizací a osob vnímajících sociální zodpovědnost za naše znevýhodněné spoluobčany. Získávat peníze touto formou je nelehké, a proto patří veliké poděkování každému, kdo Komunitní centrum finančně podporuje. Bez těchto příspěvků by činnost sociálních služeb nebyla možná. Jsme velmi zavázáni za jakýkoli příspěvek na chod organizace. Pokud se chcete i vy stát patronem Komunitního centra Říčany a podpořit nás v naší práci, ozvěte se nám. Veškeré informace o naší organizaci, kontakty i návod, jak nás podpořit, naleznete na internetových stránkách www.kcricany.cz.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena