Koncepční, nebo chaotické investování města?

3. 3. 2017

Názor - Miloslav Šmolík, zastupitel; Reakce - Vladimír Kořen, starosta města

Říčany již naštěstí nejsou v situaci, že by musely provádět jen nezbytné opravy a investice, jak tomu bylo ješte před pár lety. Teď, když „nemusí“ obracet každou korunu několikrát, než ji utratí, dává statisíce na zkrášlování okolí, různé společenské akce či jiné „drobnosti“. Což bych mu při o něco nižších částkách ani příliš nevyčítal. Nepovažuji však za štastné, že se radnice zabývá projekty typu výstavní síne či rozhledny na náměstí, místo aby dořešila problémy s infrastrukturou či chybějícím hřištem u školy, nebo chátrající tribunou se šatnami fotbalistů atp. O nezdraěe odkládaném zkapacitnení čistírny ani nemluvě.

Jednou z takových zbytných investic je, troufám si tvrdit, Komunitní centrum, nebo spolkový dům, který by měl vyrůst na místě bývalého kina v centru Říčan za cca padesát miliónů korun. Myslím, že nebýt evropských dotací, tak smělé plány by město nikdy nezvolilo. Obzvláště když stejnou funkci by mohl plnit bývalý objekt Magic Hillu, který město aktuálně kupuje.

A dá se pokračovat dál. Proč se bude stavet škola v centru města bez seriózní diskuse či studie jejího umístění (na rozdíl od podobné na sportoviště)? Proč na ni neproběhla architektonická soutež jako v případě výstavby komunitního centra? Proč o vzhledu takovéto nadstandardní investice rozhodovali z velké části lidé, kteří tu nežijí? Proč se pravidla této souteže upravovala za pochodu a váha kritérií byla nastavena tak, že město ve svém důsledku tratí na projektu o cca. milion korun? Poměr investičních nákladů jednotlivých návrhů zřejmě nikdo nehodnotil, nebo neuvažoval, jestli vítězný návrh najde u občanů oblibu. Zrovna zde by se dala použít nějaká anketa z vítězných návrhů, které nám byly prezentovány v lednovém Kurýru.

Z reakcí, které vnímám, mám pocit, že by město mělo přehodnotit svůj postup a zvážit zda (takto) pokračovat v přípravě projektu. Celé to na mne působí velmi chaoticky nešťastně stejně jako uvažované vyslání zubrů na políčka kolem Říčan.

Miloslav Šmolík, zastupitel

 

Vysvětlení k článku M. Šmolíka

Město Říčany má nyní v různé fázi rozpracovanosti více než 70 investičních projektů. Vyzobnutí některých z nich M. Šmolíkem může vyvolat iluzi nekoncepčnosti. Tak upřesňuji.

K projektu výstavní síň: Do budovy staré radnice teče, ohrožuje to knihovnu. Projekt opravy střechy jsme rozšířili o půdní vestavbu, kde se budou konat koncerty a zkoušky žáků ZUŠ, výstavy děl školáků i říčanských umělců nebo čtení organizované knihovnou. Rodiče žáků umělecké školy vědí své o stísněných podmínkách při přehrávkách nebo koncertech. Rekonstrukce nutná a efektivní.

Hřiště u 3. ZŠ je prioritou a do přípravy jsou nyní zapojeni nejen učitelé, ale také různé sportovní spolky – částka převyšující 10 milionů byla uvolněná v prosinci. Oprava fotbalové tribuny je v seznamu projektů. U čistírny odpadních vod experti pracují na podkladech pro rozhodnutí, jestli bude kapacita 21 tisíc obyvatel nebo 27 tisíc.

Tak a teď ke komunitnímu nebo lépe spolkovému domu, který ke své činnosti budou využívat různé říčanské spolky (na místě budovy bývalého kina). Potřebnost spolkového domu jsme ověřovali v anketě a už teď víme, že zájem o prostory je velmi vysoký. Bude zde sál třeba pro tréninky tanečníků, budou zde malé zasedačky třeba pro setkávání občanských sdružení nebo pro přednášky a školení, bude zde kavárna a sdílené kanceláře. Dům plný života. Zájem mají dvě desítky organizací, mimo jiné Ekocentrum, Cesta Integrace, Komunitní centrum, Modré dveře (pozor, nezaměňujte prosím s Centrem volného času, což je školské zařízení, něco jako DDM, které bychom rádi zřídili v budově „staré pošty“, tj. v bývalé budově Magic Hill proti parku Švehly).

K výběru projektanta. Právě ODS poslední dva roky tvrdí, že soutěže na cenu nejsou dobré. Důležitá je kvalita! Co se stalo, že nyní je pro ODS důležitá úspora? Vysvětlím. Do finále odborníci vybrali tři návrhy. Na druhém místě byl moc pěkný návrh Adama Fröhlicha – dobrého architekta, jenže shodou okolností kandidáta ODS v říčanských komunálních volbách. Členové poroty, renomovaní a nezávislí architekti, vybrali jako objektivně lepší návrh jiné kanceláře. A hlasování nad návrhy, u nichž byli autoři utajeni, bylo jednoznačné a téměř jednomyslné. Díky podmínkám následné soutěže mezi prvními třemi jsme představu o ceně vítězné architektonické kanceláře snížili o celou třetinu. Navíc i vítězství druhého návrhu A. Fröhlicha nebylo vůbec nereálné. A na konci přijde doporučení udělat celoměstskou anketu o soutěžních návrzích. M. Šmolík přitom ví, že architektonické soutěže mají komorou přesně dané rozhodovací podmínky. Zaráží mě spíše něco jiného. Nebyla to především ODS, která kritizovala množství anket, projekt Řídím Říčany a projekt participativního rozpočtu? Neříkal právě M. Šmolík a jeho lidé, že mají rozhodovat zastupitelé na základě odborných analýz a nikoli laická veřejnost? I tato názorová vrtkavost ukazuje, že v chaosu není město, ale tak trošku myšlenky předsedy místní ODS.

Vladimír Kořen,starosta města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena