KONEC modřínů nebo „marných úředníků“ v Čechách

29. 3. 2024

K reakci ved. odb. život. prostředí – Kurýr 3/2024

Vážený pane Smetánko, k meritu věci, cca 130 ks kůrovcových modřínů nad Jurečkem, jste se  nevyjádřil. Ilustrační foto lesa bylo z jiné oblasti. Soušky ohrožují pádem „veřejnou“ cestu u  Jurečku vybudovanou městem. Vaše slova byla: „Celý svah musí dolů.“ Nechápete „marnost a liknavost“? Od února 2022 neučinil OŽP žádná opatření, aby se kůrovec nešířil. Důsledek? Odumírají další stromy už i v zahradách města.  

Dle § 1 zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody (ZOPK) je účelem zákona za účasti obcí, vlastníků a správců pozemků přispět zejm. k udržení a obnově přírodní rovnováhy, přitom je nutno zohlednit i SOCIÁLNÍ potřeby obyvatel.

Správní řízení – povolení kácení dřevin mimo les v mém sousedství NENÍ pouze rovinou občanskoprávní. Alibisticky převádíte kompetence OŽP na občan. soudy. Jde o kůrovcové modříny, jeden ohrožuje pádem obyt. zónu. Přesto nebyly povoleny skácet! Absolutní moc ovlivnit řízení měl majitel stromů, jediný účastník – dána vůle jednat i nepoctivě! Ale i vlastník sousedního ohroženého pozemku a stromů má právo je „spolu s OŽP chránit před kalamitními škůdci“, má zákon. povinnost chránit před újmou svou zákl. soc. potřebu – bydlení. Dle OŽP ale nemá právo být účastníkem řízení - není dotčenou osobou, přestože majitele stromů vyzval k jejich skácení. Odůvodnění postrádá právní logiku = v rozporu se Správním řádem, ZOPK i Zákl. listinou práv a svobod. Podněty k přezkumu řízení a důkazy o stavu stromů všechny úrovně OŽP neprověřily, odmítly „od stolu“– nejste účastník! Důsledek? Kůrovec se šíří dál, nakloněný 24 m modřín na kraji kopce snímající první poryvy větrů ohrožuje pádem silnici i obyt. zónu dál!

Z Vašeho přístupu k podnětům mým i ost. obyvatel i ohledně opakovaně kontaminované Rokytky, jsem zklamaná. Zřejmě si neuvědomujete, že v konečném důsledku je zbytečně poškozována příroda, za což z titulu své funkce nesete plně odpovědnost.

Važme si zodpovědných a vstřícných sousedů i úředníků, je to zázrak! Děkuji představitelům Klidného města i všem ostatním, kteří se v této věci zodpovědně ujali šetrného řešení. 

     Eva Malířová

 

Redakce v souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků poskytla názor k reakci:

Vážená paní Malířová,

je nám líto, že Vám nemůžeme vyjít vstříc tak, jak si představujete. Bohužel se věci mají trochu jinak, než píšete, a mohu Vás ubezpečit, že jako Odbor životního prostředí MěÚ a dodržujeme právní normy ČR a podle nich konáme.

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že v lokalitě nad Jurečkem bude provedena těžba zmiňovaných stromů během měsíce dubna (byla vysoutěžena firma, práce jsou zadány a těžaři postupují s nahodilou těžbou postupně od Světic). Dále sděluji také to, že těžba bude provedena šetrně s ohledem na danou lokalitu (jak jsem již psal v předešlé reakci). Těžba kůrovcových stromů v této lokalitě proběhla v době vrcholící kůrovcové kalamity a všechny vytěžené plochy jsou již osázené.

S přáním klidného jara

Radek Smetánka,
vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ

Reakce na článek E. Malířové uveřejněného v Kurýry 3/2024

Ve dvacátých letech zřídila radošovická obec nákladem půl milionu korun rybník v přestavlckém údolí. V roce 1930 byl postaven hostinec, od 1. 3. 1937 s koncesí hostinského Antonína Jurečka, který zde působil do roku 1958. Přestavlcké (podle zaniklé obce Přestavlky) údolí sloužilo nedělnímu odpočinku a procházkám pro místní obyvatele i návštěvníky z Prahy.

Celé údolí slouží i dnes k procházkám a sportovním aktivitám. Po přečtení článku Evy Malířové jsem se šla projít podél rybníka a musím dát pisatelce za pravdu. Jsem přesvědčena, že pro okrasu a bezpečnost procházejících bohatě stačí sesbírat odpadky, vyčistit zálivy a zastřihnout větve směrem do cesty. Je zbytečné vyholit nálety keřů, které budou zpevňovat břehy, umožní hnízdit ptákům a zaručí i soukromí dvojicím, které jsem dnes nechtěně rušila.

Co se týče kůrovce, sama jsem před pár lety na svém pozemku měla podezření, že jeden ze stromů je napaden. Okamžitě jsem zavolala jednoho velmi šikovného pána, který potvrdil, že by se mohlo jednat o kůrovce, a i pro ochranu dalších pěti velikánů strom odstranil. Podobně jednalo více lidí v sousedství s ohledem na okolní stromy. Vzhledem k tomu, že kůrovec napadá i jiné než jehličnaté stromy, je záchrana lesa nad Jurečkem velmi aktuální.

 

Andrea Klapálková
 Okrašlovací spolek Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena