Krátce z jednání rady

27. 11. 2023

Krátce z jednání rady 19. 10. 2023

Rada přijala celkem 26 usnesení

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky Fotovoltaická elektrárna ve 3. ZŠ u Říčanského lesa se společností Mobis, spol. s r. o., za cenu 826 551 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu komunikace Do Lehovic se společností FP Zempra, s. r. o., za cenu 3 129 228 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností Atelier Elzet, s. r. o., za cenu 332 759 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a pro vydání stavebního povolení pro akci Parkoviště pod hradem.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení, dodání a instalaci dvou autobusových přístřešků na návsi v Kuří s panem Michalem Zbořilem za cenu 382 865 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na rekonstrukci mateřské školy Srdíčko ve výši 5 830 192 Kč.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila se zpracováním studie na dodávku profesionálního gastronomického vybavení do školní jídelny 2. ZŠ Bezručova, a to firmou Gastroart, spol. s r. o., za cenu 60 488 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Krátce z jednání rady 26. 10. 2023

Rada přijala celkem 19 usnesení

 

Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 16/2023 Sanace a stavební opravy konstrukcí vodojemu Olivovna I. formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 17/2023 Rekonstrukce komunikace Verdunská, Říčany formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada jmenovala dle § 102 odst. 2, písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle návrhu tajemníka úřadu v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, Ing. Štěpánku Šritrovou na pozici vedoucí odboru rozvoje města, s účinností od 1. 11. 2023.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s uplatněním smluvní pokuty ve výši 253 300 Kč ze smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci Rekonstrukce bytů Masarykovo čp. 35 vůči firmě Lambda studio, s. r. o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 1

 

Krátce z jednání rady 2. 11. 2023

Rada přijala celkem 20 usnesení

 

Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky č. 11/2023 Zabezpečení datového centra pro společné služby společnost Xanadu, a. s., s nabídkovou cenou 13 177 357 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce Mlatová cesta v lokalitě s Markem Peškem za cenu 415 339 Kč s DPH.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci opravy chodníků v ulici Vančurova a Čapkova se společností TES, spol. s r. o., za cenu 961 083 Kč s DPH.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství v Pohodovém údolí a okolí Mlýnského rybníka pro období 2024–2025 se společností U Bobeše, z. ú., za cenu 349 527 Kč.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu komunikace Mozartova se společností M-DOST za cenu 637 276 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce Sanace suterénu v objektu pošty se společností M-DOST, s. r. o., za cenu 3 796 393 Kč s DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 0

 

Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě na realizaci akce Rekonstrukce ulice Březinova se společností T4 Building, s. r. o. Předmětem dodatku je vybudování asfaltobetonového pruhu vhodného pro cyklisty a kočárky a oprava povrchu křižovatky Březinova × Žižkova.

Hlasy pro: 6; nepřítomno: 0

 

Krátce z jednání rady 9. 11. 2023

Rada přijala celkem 13 usnesení

 

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu Údržba zeleně na vybraných lokalitách ve městě Říčany pro rok 2024 se společností Realm Group, s. r. o., v celkové hodnotě 1 024 193 Kč včetně DPH.

Hlasy pro: 4; nepřítomno: 1

 

Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 216 590 Kč z rezervy Fondu obnovy vodohospodářského majetku na zajištění projekční činnosti k provedení sanace kanalizace v ulici U Památné lípy a Edvarda Beneše.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

 

Rada souhlasila s konáním veřejné sbírky, jejíž výtěžek je určen pro sociálně znevýhodněné děti z města Říčany a jeho správního obvodu.

Hlasy pro: 5; nepřítomno: 1

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena