Květen s muzeem

30. 4. 2023

V kreativním prostoru Tvořiště se necháváme inspirovat přírodou a jejími živly. V řemeslné dílně vybavené pracovními ponky, nástroji a různorodými materiály můžete tvořit podle své fantazie nebo podle připravených tematických tipů našich lektorek. V badatelském kabinetu vás čeká zkoumání přírodních jevů a krás a jejich souvislostí s lidskou činností, mikroskopování i stavění města budoucnosti podle vašich ideálních představ. Po Dni Země se živel ve Tvořišti proměnil na zem. Prostor je uzpůsoben pro dospělé i děti.

Věděli jste, že v těsné blízkosti Říčan kvetou na jaře stovky orchidejí? Dnes už je na Říčansku můžete obdivovat jen na poslední lokalitě, mokřadní louce u Vojkova. Prstnatce májové, jak se tyto orchideje nazývají, tu vykvétají díky tomu, že louka není hnojená a pravidelně ji kosí dobrovolníci z Ekocentra Říčany. Vydejte se v sobotu 13. května Za orchidejemi na Vojkovskou louku. Účastníci si vyzkoušejí odchyt a určování motýlů, kobylek a čmeláků. Doporučujeme s sebou holínky nebo sandály. Pro cestu využijte nohy, kolo (po značené trase od Olivovny) nebo autobus se zastávkou na znamení Tehovec – Mototechna. Ze zastávky se vydejte opatrně po krajnici a sejděte dolů na louku. Projděte, prosím, vyznačenou vyšlapanou cestičkou, abyste vzácné rostliny nepošlapali. Sraz v 9.30 hodin na odbočce asfaltky směrem na Klokočnou, u naučné cedule.

Jak souvisí pověrčivost a dezinformace?

Zveme vás na jedinečnou přednášku etnologa a folkloristy doc. Petra Janečka, zástupce ředitele Ústavu etnologie FF UK a autora série sbírek současných pověstí a fám Černá sanitka, které se dočkaly televizního, rozhlasového a divadelního zpracování. Na této akci, která doplňuje výstavu svatých obrázků a náboženských artefaktů ze sbírek Muzea Říčany, se seznámíte se základními principy magického myšlení, které se utvářelo v představách našich předků a které se v našich hlavách utváří i dnes. Dozvíte se tak mimo jiné, jak souvisí lidová víra, pověrčivost nebo svaté obrázky se záplavou dezinformací, hoaxů a fám, kterými jsme dnes doslova zaplaveni.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. května od 18 hodin v budově Muzea Říčany v Rýdlově ulici. Vstupenky koupíte na místě nebo na e-shopu muzea (eshop.muzeumricany.cz). Sledovat ji ale můžete i online na muzejním Facebooku či YouTube.

V sobotu 20. května od 15 hodin se přijďte podívat Za mláďaty na Dvorek. Děti si budou moci zvířátka nakrmit a pohladit, což je skvělá příležitost zejména pro ty, které nemají možnost zvířata samy chovat. Program doplní interaktivní povídání o rozmnožování domácích zvířat, zajímavosti o mláďatech a aktivity pro děti i dospělé. Akce bude doplněna i o tematické vyrábění.

U všech těchto akcí si členové Klubu přátel Muzea Říčany v rámci předplatného mohou vybrat volný vstup.

Strašidelná procházka po Říčanech

Prožijte program s muzeem zase jinak.  Vydejte se s námi poznávat Říčany po setmění. Tajemný hrad, podivná katovna, úzké uličky s domky, jejichž sklepení možná pamatuje středověk. V pátek 19. května se Muzeum Říčany připojuje k celostátnímu Festivalu muzejních nocí. Říčanské muzeum zahajuje program už v 19 hodin: s dětmi můžete zavítat do budovy na Rýdlově ulici, kde máme kreativní prostor Tvořiště. Vyrobí si vaši potomci strašidýlko na cestu? Ve vitrínách, ve kterých v průběhu sezóny najdete různé kolekce nejzajímavějších předmětů z našich sbírek, vystavujeme tentokrát svaté obrázky a podmalby na skle.  Ve 20 hodin se sejdeme na muzejní zahradě, kde se seznámíte se starou kramářskou písní. Se starodávným ponocným se projdete městem. Čekají vás strašidelná zákoutí a temné historky. Na cestu městem si s sebou vezměte lucerny a lampiony! Vstupné dobrovolné.

Zavítejte do Geoparku Říčany

V sobotu 20. května zde můžete podniknout řezání a broušení kamenů. Unikátní zahrada je otevřená také pro narozeninové oslavy. Více informací najdete na našich webových stránkách.  V květnu a červnu už budou probíhat oblíbená Geoodpoledne.  Každou neděli od 14 do 16 hodin můžete s dětmi strávit příjemné, lehce edukativní  odpoledne zpestřené hledáním zkamenělých dinosauřích kostí a trilobitů, rýžováním pravých českých drahokamů – granátků, průzkumem jeskynního systému, lovením nosorožce, zkoumáním hmyzu a dalšími aktivitami.

Akce Muzea Říčany v roce 2023 finančně podporují Středočeský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Pozvánka na tábor pro tvořivé teenagery od robota

Už jste si zkoušeli „popovídat“ s umělou inteligencí? My ano! Takhle nám pomohla s pozvánkou na příměstský tábor pro tvořivé teenagery. Upravili jsme jen pár stylistických drobností. A kdo ví – možná jejích služeb využijeme i během tábora, nebráníme se totiž žádným nápadům…

Už jste unavení z prázdninového plánování pro vaše teenagery a hledáte něco nového a inspirativního? Přijďte strávit týden plný kreativity a odpočinku na příměstský tábor v příjemném prostředí Říčanské hájovny. Na tomto táboře nebudeme mít žádný pevně daný program, ale každý si může vybrat projekt, který ho zajímá. Můžete pracovat se dřevem, péct, šít, plstit, vyrábět šperky nebo se prostě nechat inspirovat novými věcmi. Navíc, letos se budeme věnovat recyklaci, ať už textilu, dřeva nebo jiných materiálů. Takže i když jste s námi již tábor zažili, můžete se těšit na nové projekty a zajímavé výzvy. A co je nejlepší? Tvořit budete ve skvělé společnosti svých vrstevníků se stejnými zájmy a s naší podporou. Nezáleží na vašich zkušenostech, jen na chuti tvořit. Nezáleží na tom, kolik toho kdo umí – všichni jsou u nás vítáni. Pojďte si s námi užít nezapomenutelný týden prázdnin!

Tábor se koná od 31. července do 4. srpna každý den od 8.30 do 16.30 hodin. Přihlašovací formulář najdete na našich webových stránkách.  

Ze sbírek muzea: vyřezávaná Madona s Ježíškem

Tato vyřezávaná soška patrně stávala v dílně nebo v domácnosti říčanského kamenosochaře Bohumila Pánka a je příkladným dokladem lidové řezbářské tvorby a také úcty k matce Ježíše Krista. Ve sbírkách Muzea Říčany se nachází ještě jedna varianta této sochy, která se odlišuje tvarem koruny, kterou má Ježíšek posazenou na hlavě. V obou případech jde o variaci na tzv. Pannu Marii Svatohorskou (či Příbramskou), z jejíž podoby si tyto polychromované dřevořezby berou inspiraci. Podobných lidových dřevořezeb vznikalo mnoho. Řezbářům šlo o napodobení populární sošky, za kterou poutníci dodnes chodí na Svatou Horu u Příbrami, odkud na věřící shlíží originál sošky ze stříbrného oltáře. Muzeum sošku nabylo v roce 1939 a podle zápisu ve staré přírůstkové knize ji pan Pánek získal od původního majitele. Byl jím jakýsi J. Vyskočil, advokát ze Sedlce u Tábora. Jaká ale byla cesta této lidové sošky do Říčan, to bohužel není známo.

Mariánská úcta propojená se sochami Panny Marie se v Říčanech projevuje i dnes, byť mají jinou podobu. Při májových pobožnostech se chodí návštěvníci římskokatolického kostela modlit do farní zahrady (Mariina socha je vidět od Mlýnského rybníka). Při Slavnosti Božího Těla jsou po Masarykově náměstí rozestavěny oltáře s mariánskými soškami. Mezi říčanskými věřícími se dokonce dodnes pohybuje putovní socha Panny Marie upomínající na její zjevení v portugalské Fatimě.  

Sošku z fotografie si můžete prohlédnout od 15. května v rámci sezónní expozice svatých obrázků, podmaleb na skle a náboženských předmětů v našem muzeu. Zveme vás také na přednášku, která výstavu doprovodí, ve které náš host, etnolog Petr Janeček, pohovoří o vztahu lidové víry a současných hoaxů a dezinformací.                                                                                   

Radek Holodňák

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena