Lichtenštejnský jubilejní památník v Říčanech

7. 3. 2013

V našem okolí existuje celá řada zajímavých kamenných památek. Mezi nejčastější patří různé pomníčky, sochy, znalejší rozpoznají smírčí kříže či křížové kameny (nejbližší naleznete ve Všestarech). Další skupinou drobných kamenných památek jsou lichtenštejnské památníky. Nejméně vzdálen je lichtenštejnský kámen na Vojkově, který vidíte na obrázku. Náš příspěvek se však týká památníku, který stával v Radošovicích.

 

Říčany v minulosti náležely k panství Uhříněves, které bylo od 17. století v majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů. Jan II. z Lichtenštejna, suverénní kníže a vládce domu Lichtenštejnů, žil v letech 1840–1929. Vládu nastoupil 12. listopadu 1858 a délkou svého panování (70 let a 3 měsíce) se stal patrně nejdéle vládnoucím evropským panovníkem. Během své dlouhé vlády kníže postupně získal pověst vstřícného, štědrého a dobrosrdečného muže – tak vznikl i přídomek „Dobrotivý“, jímž bývá označován.

12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtenštejna 40. výročí své vlády. Při příležitosti tohoto jubilea byly ve všech lichtenštejnských lesních revírech vysazeny jubilejní háje, složené z 20 dubů letních, 20 dubů zimních a 18 dubů červených. Celkový počet 58 dubů vyjadřoval věk knížete v době jubilea, 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování. Skupiny dubů byly doplněny kamennými památníky, na nichž bylo vytesáno věnování.

Budování památníků v lesích souviselo s tradičním zájmem Lichtenštejnů o lesnictví a chov zvěře. Stavění pamětních kamenů a výsadbu jubilejních dubových hájů inicioval knížecí lesní rada Julius Wiehl, od roku 1897 ústřední ředitel lichtenštejnských lesů. Památníky měly vyjadřovat vděk úředníků a lesního personálu svému knížeti.

Lichtenštejnské lesy na panství Uhříněves spravoval knížecí lesní úřad ve Škvorci, k němuž patřily tyto revíry: Babice, Hradešín, Nový Dvůr, Říčany, Škvorec a Tehov. Revír Tehov v roce 1898 zanikl – byl sloučen s  revírem Říčany. V každém z uvedených revírů vznikl v roce 1898 jeden lichtenštejnský památník. Vzhled těchto památníků byl na celém panství Uhříněves jednotný.

Byly to masivní žulové kvádry, vysoké 120 až 150 cm, široké okolo 90 cm a silné 45 až 60 cm. Na kamenech byl vyryt latinský nápis tohoto znění:

Princ. Joan

Quercetum

ad 40 ann. Regim.

Jubil. 12. Nov. 1898

V překladu tento text znamená „Duby knížete Jana ke 40letému výročí vlády 12. listopadu 1898“. Pod tímto věnováním byl v roce 1908, při příležitosti padesátiletého výročí vlády, přitesán doplňující nápis, který byl buď latinský, nebo německý. Latinská varianta zněla takto:

ad L. ann Regim.

Jubil. 12. Nov. 1908

Tedy „k 50letému výročí vlády 12. listopadu 1908“.

Málokdo dnes ví, že jeden z jubilejních památníků výše popsaného vzhledu stával na okraji Radošovic, v prostoru ohraničeném dnešními ulicemi Dubová, Černokostelecká a Lesní. Na severní straně sahala tato oblast až k potoku. Přesné stanoviště památníku neznáme, je však pravděpodobné, že nebylo daleko od Zelené ulice, případně na území některé z později vzniklých zahrad.

Jubilejní památník v Radošovicích se nám bohužel nepodařilo najít. Nevíme, kdy a za jakých okolností zanikl. Pokud byl v blízkosti silnice, může se doposud nacházet na soukromém pozemku, anebo mohl být při výstavbě domů rozbit a použit jako stavební materiál.

Chtěli bychom požádat pamětníky, kteří se na tento jubilejní kámen pamatují, nebo vědí více o jeho dalším osudu, aby se nám ozvali na níže uvedený kontakt. Děkujeme!

 

Matouš Jirák (kamenne.pamatky@centrum.cz)
Jindřich Hlaváč (tel. 605 203 933), Říčany

 

Lichtenštejnským jubilejním památníkům jsou věnovány webové stránky http://jubilejnikameny.euweb.cz.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena