Magdaléna o. p. s.

27. 2. 2020

 

Již 20 let poskytuje sociální a zdravotní služby lidem ohroženým závislostí a jejich blízkým. Zřizuje a provozuje síť strukturovaných a provázaných programů. Snaží se zlepšovat kvalitu života klientů tak, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti.

Centrum adiktologických služeb

Je jednou ze sociálních služeb Magdalény o.p.s. Sídlí v Benešově na adrese Nová Pražská 399. Tato služba zaštiťuje dva základní programy. Prvním programem jsou kontaktní a poradenské služby, druhým je terénní program.

Terénní program

Je služba zaměřená na aktivní vyhledávání uživatelů drog
v jejich přirozeném prostředí. Zároveň se je pracovníci snaží oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabídnout potřebné anonymní a bezplatné služby. Mezi tyto služby patří výměnný injekční program, sociální poradenství a pomoc v krizových situacích (např. ohrožení zdraví, existenční nouze, konflikt se zákonem). Terénní pracovníci se snaží uživatele motivovat k bezpečnějším způsobům užívání návykových látek, ke změně životního stylu nebo k případné abstinenci. Klienty také motivujeme k pravidelnému testování na infekční nemoci, které poskytujeme jak v terénním programu, tak na kontaktním centru. Jedenkrát ročně se zapojujeme do Evropského testovacího týdne, při kterém má veřejnost možnost otestovat se.   K terénní práci neodmyslitelně patří i sběr použitého injekčního materiálu, i tímto předcházíme šíření infekčních onemocnění. Nalezený infekční materiál je posléze odborně zlikvidován. 

Terénní práce v Říčanech je specifická tím, že je zde drogová scéna velmi uzavřena. Uživatelé návykových látek se neshlukují na veřejných místech, hlídají si svou anonymitu a soukromí. Nejčastěji se s nimi potkáváme v jejich obydlí, a to po předešlé telefonické domluvě. S klienty řešíme jejich nepříznivou sociální situaci a motivujeme je ke změně. Pokud nemáme domluvený žádný kontakt, tak jsme k zastihnutí kdekoli po Říčanech. Monitorujeme zdejší lokalitu, oslovujeme potencionální uživatele, sbíráme odhozený injekční materiál. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle, po domluvě jsme schopni dojet za klienty v okrese Benešov a Praha-východ. Terénní program je ve městě poskytován každé úterý od 14:00 hod.

Kontaktní a poradenské služby

Využít tuto službou mohou lidé, kteří jsou ohroženi závislostí, a také jejich blízcí. Najdou zde anonymní bezplatnou odbornou pomoc, přijetí a bezpečí. Zařízení nabízí širokou škálu sociálních služeb (výměna injekčního materiálu, poradenství, hygienický servis, krizová intervence atd.). Pracovníci nabízejí klientům porozumění a orientaci v jejich situaci. Také se snaží spolu s klienty hledat možnosti a řešení jejich situace, které by jim umožnily posun k abstinenci a spokojenějšímu způsobu života. Tuto službu lze využít v Benešově u Prahy na adrese Nová Pražská 399.

Pokud byste potřebovali nějaké bližší informace či nějakou radu, tak se neváhejte ozvat na telefonní číslo 603 478 707 či internetové stránky www.magdalena-ops-cz.

Sabina Zemanová, CAS Benešov, Magdaléna, o.p.s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena