MAP Říčany

1. 1. 2021

Vzdělávání je budoucnost regionu

 Málokdy se vzdělávání našich dětí dostalo tak do popředí, do celostátních debat i běžných rozhovorů mezi lidmi, jak tomu bylo v období uzavření škol způsobeném koronavirovou pandemií. Řada obyvatel si prakticky ze dne na den uvědomila, že je škola nezastupitelná, že tato mnohdy kritizovaná a vysmívaná instituce plní mnoho funkcí, které nikdo jiný v tomto rozsahu neumí. A bude moc dobře, když takový pozitivní názor lidem vydrží i dál. Přes počáteční nejistotu a samozřejmé tápání se naše školy rychle zhostily svojí role a v součinnosti se svými zřizovateli dělaly, co bylo v jejich silách. Dnes jsme všichni chytří, ale na přelomu března a dubna jsme se všichni potýkali s ohromnou změnou ve svých životech, přiznejme si to.

V nejisté a tekuté společnosti, někdy označované jako postmoderní viditelně chybí pevné body, hranice, hodnoty a principy, podle nichž je možno se orientovat, které ukotvují každodenní život a činí jej srozumitelnějším. Společnost zkrátka školu potřebuje, je to tak nejen kvůli vzdělávání samotnému, kvůli vytvářeným hodnotám a pomoci v životní orientaci, ale především proto, že je tím posledním místem, kde jsou děti z různého sociálního prostředí ještě spolu, možná naposledy v životě. Význam socializační funkce školy dosud nikdy nebyl tak patrný a bez přehánění nezbytný. Bylo to rychle vidět na dětech odkázaných na obrazovku počítače, nakonec i na jejich rodičích.

Korona ovšem odhalila věci, které nejsou příjemné a které je potřeba rychle řešit. Víme, že se naše společnost rychle sociálně a majetkově rozděluje a jednotlivé skupiny se vzdalují od sebe, to není bohužel nic nového. Co je tím horším problémem – zároveň s majetkovou diferenciací se zvyšují rozdíly v přístupu ke vzdělávání, zvyšují se rozdíly mezi dětmi, které přeci nemohou za to, do jakého sociálního prostředí se narodily, jak bohatí jsou jejich rodiče a jak vysoko mají vzdělávání položeno na jejich hodnotovém žebříčku. Ukázalo se naplno, kolik dětí bylo zpočátku bez připojení, bez vybavení, bez dat, bez možností se vzdělávat společně s ostatními spolužáky. Klobouk dolů před ředitelkami a řediteli škol, stejně tak před starostkami a starosty, kteří společně nacházeli řešení, sháněli počítače, kredity, kamery a nevím co ještě. Na řadě míst v jiných oblastech tomu tak nebylo a já bych chtěl všem zapojeným lidem poděkovat. Mnohdy to nebyla jednoduchá a vděčná práce.

Vzdělávání dětí a jejich podpora musí být záležitostí celého regionu, nejen jednotlivých škol. Sdílení, spolupráce, podpora nejrůznějších cílových skupin od žáků přes učitele, ředitele i další osoby, výměna názorů je příležitostí k tomu, aby se zvyšovala úroveň vzdělávání skutečně v celém regionu, nikoli jen u těch vybraných a šťastných skupin. Vzdělávání je totiž cestou k pozitivní budoucnosti regionu. Nikoho by nemělo nechat chladným, jestli ze současných žáků vyrostou slušní, vzdělaní, pracovití a demokraticky uvažující a jednající lidé, nebo naopak voliči extremistů či lidé parazitující na systému.

Vzájemnému sbližování a podpoře vzdělávání v našem regionu pomáhá místní MAP Říčany. Dělá dobrou práci svými aktivitami, akcemi přesahujícími jednotlivé školy a organizace. Jsem velice rád, že se na jejich činnosti mohu podílet, protože to má smysl. Zkuste se připojit i vy, kteří dosud stojíte opodál…

Václav Trojan,

odborný garant MAP Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena