MAP Říčany

28. 2. 2021

SRDEČNĚ VÁS ZDRAVÍME Z MAP ŘÍČANY A PŘEDSTAVUJEME BŘEZNOVÉ AKTIVITY

Jsme rády, že máte velký zájem o školení a webináře, které pro vás pořádáme. Věřte, že pečlivě vybíráme zkušené lektory, kteří vás nejen obohatí znalostmi, ale i namotivují v této složité online době.

V měsíci únoru se prostřednictvím MAP Říčany online setkalo 254 pedagogů a ředitelů mateřských a základních škol a 101 rodičů. Děkujeme vám!

Všechny aktivity naleznete na: https://map-ricany.cz/akce

 

datum, čas

název akce

místo konání

Pro koho je setkání určeno?

2. 3. 2021
14.00 - 15.30 hodin

Jednání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti

online

odborný tým pracovní skupiny,
pedagogy MŠ, ZŠ
 

 

3. 3. 2021

14.00 - 15.30 hodin

Uč(í)me kompetence, ne osnovy
s Jiřím Lukou

webinář

KAPACITA NAPLNĚNA
pedagogy ZŠ

 

4. 3. 2021

14.00 - 16.00 hodin

Setkání zástupců ředitelů ZŠ - Učící se síť
s týmem MAP, MUZEEM Říčany
a Václavem Trojanem

online
 

 

zástupce ředitele ZŠ
 

 

 

 

 

15. 3. 2021

10.00 – 15.00 hodin

Správní řízení pro MŠ
s Ladislavem Dvořákem

online školení

ředitele MŠ

16. 3. 2021

14.30 – 15.30 hodin

Metodický kruh pro speciální pedagogy ZŠ
Ptejte se na to, co vás v praxi tíží…
s Lenkou Šourkovou
a Jitkou Svátkovou

 

 

 

 

 

online

speciální pedagogy ZŠ

18.-19. 3. 2021
8.30 – 12.00 hodin

Dvoudenní online seminář pro pedagogy MŠ

„Povídám, povídám, pohádku…“
s Hankou Švejdovou

akreditovaný
online
seminář

pedagogy MŠ

18. 3. 2021
14.00 – 15.00 hodin

Online sdílení

Vedoucích čtenářských klubů
s Janou Svobodovou

online

vedoucí a pedagogy čtenářských klubů

22. 3. 2021

14.00 - 15.30 hodin

Uč(í)me kompetence, ne osnovy
s Jiřím Lukou

webinář


pedagogy ZŠ

 

23. 3. 2021
9.00 – 16.00 hodin

Konference (přednášky, diskuse a workshopy)
Pošli to dál…Jak na učení venku a metodu Tvořivé hry

 

Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s MŠMT ČR, MAP v ORP Říčany, Společností pro kvalitu školy a městem Říčany.

 

  

online

učitele, ředitele MŠ a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání, a pro všechny, kterým není vzdělávání v ČR lhostejné.

24. 3. 2021
9.00 – 16.00 hodin

Logopedická prevence v MŠ
 Rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží (didaktická pomůcka OBRÁZKOVÉ MAGNETY)
s Martinou Křivkovou

 

 

 

 


akreditovaný webinář

 

pedagogy a logopedické asistenty MŠ

 

25. 3. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Infekční a parazitální onemocnění u dětí předškolního věku
s Pavlínou Miltovou

 

online

pedagogy a ředitele MŠ

29. 3. 2021
10.00 – 15.00 hodin

Správní řízení pro ZŠ,
řešení stížností zákonu 106/1999 Sb.  
o poskytování informací

s Ladislavem Dvořákem

online
školení

ředitele ZŠ

30. 3. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Jednání pracovní skupiny
Pro financování

online

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové

 

 

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové

 

 

 

 

 

 

 

Registrujte se prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz.

 

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

 

Máte doma předškoláka?

Nyní je nejvyšší čas se zamyslet, zda je předškolák dostatečně zralý pro nástup do 1. třídy. Zvláště v této době, kdy výuka může probíhat i distanční formou,
je třeba posoudit, zda je dítě dostatečně samostatné a dokáže se po určitou dobu na něco soustředit, zda zvládne zachytit více pokynů najednou a přizpůsobit se určitým pravidlům. Dítě by se mělo dokázat orientovat se ve svých věcech, zvládnout s ostatními spolupracovat, dokázat překonávat nezdary a snažit se splnit i to, do čeho se mu nechce.

Aby se dařilo ve škole psaní, je dobré umět překreslovat správně určité tvary, rozlišovat zrakově rozdíly, správně vyslovovat a rozpoznat první a poslední hlásku ve slově.
Pro matematiku je dobré umět porovnávat, třídit, vyjmenovat čísla do 10. Jak půjde učení, může ukázat i to, jak si dítě osvojuje a pamatuje nové znalosti, básničky, apod.

            Pokud učitelka MŠ navrhne zvážení odkladu školní docházky nebo si rodič není jistý školní zralostí dítěte, objednejte se do spádové Pedagogicko-psychologické poradny (případně akreditované soukromé PPP) na vyšetření, při kterém se zjistí, jak má dítě jednotlivé oblasti rozvinuté.

Jak bude vyšetření probíhat?

Pracovník poradny si ověří v MŠ, jak dítě funguje v rámci kolektivu. Rodič pak dostane určitá doporučení – co je potřeba dotrénovat, případně doporučení k odkladu školní docházky. Pokud rodič souhlasí s odložením školní docházky, je kromě doporučujícího posouzení z PPP potřeba ještě doporučení pediatra nebo jiného odborníka ze zdravotnictví (např. klinického psychologa, klinického logopeda). V rámci zápisu dítěte do základní školy rodič pak zažádá
o odklad školní docházky a doloží zmíněná doporučení.
Časově je potřeba, aby vše rodič
do školy dodal nejpozději měsíc ode dne zápisu.

Jitka Svátková,
členka týmu MAP,
vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje odloučeného pracoviště Říčany

MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena