MAP Říčany

30. 5. 2021

 MAP ŘÍČANY VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA ČERVNOVÁ ONLINE SETKÁNÍ
PŘED PRÁZDNINAMI

 

 

DATUM, ČAS

 

NÁZEV AKCE

 

MÍSTO KONÁNÍ

PRO KOHO JE SETKÁNÍ URČENO?

 

 

1. 6. 2021
14.00 - 17.00 hodin

 

Seminář pro ředitele ZŠ

Novely právních předpisů ve školství
od 1. 1. 2021
s  Pavlem Zemanem
a Radkou Šlegrovou

 

online seminář

 

 

pro ředitele ZŠ

 

2. 6. 2021
13.00 - 17.00 hodin

 

Seminář pro pedagogy ZŠ

Specifické poruchy chování
s  Marikou Kropíkovou

 

 

online seminář

 

pro všechny pedagogické
pracovníky ZŠ

 

3. 6. 2021
14.00 - 17.00 hodin

 

Pohyb je život, život je pohyb

s Marií Skalskou

 

webinář

pro všechny pedagogické
a nepedagogické pracovníky MŠ
a ZŠ

 

7. 6. 2021
17.30 - 19.00 hodin

 

Workshop z cyklu MUZEA Říčany
pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků,
Principy tvořivé hry

 s  Carolinou Sidon

 

 

webinář

 

pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků

 

8. 6. 2021
a 9. 6. 2021

vždy od 14.30
do 17.30 hodin

 

Dvoudenní navazující workshop pro pedagogy MŠ Dítě s multismem
s Martinou Křivkovou


(účastníci se závazně přihlašují na oba dny)

 

webinář
 

 

pro všechny pedagogy
a logopedické asistenty MŠ

 

10. 6. 2021

14.00 - 15.30 hodin

 

Pokračování semináře
Supervize pro pedagogy II. (B skupina)
s Vladislavou Moravčíkovou
a Vítem Hrbáčkem

 

 

 

online

 

 

navazující seminář

KAPACITA NAPLNĚNA

 

14. 6. 2021
17.30 - 19.00 hodin

 

Workshop z cyklu MUZEA Říčany
pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků,
Tvořivá hra: Nástroje a tipy z praxe

 s  Petrou Skřivánkovou

 

 

webinář

 

pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků

 

15. 6. 2021
a 16. 6. 2021

vždy od 14.30
do 17.30 hodin

 

Dvoudenní navazující workshop pro pedagogy Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ
s Martinou Křivkovou
(účastníci se závazně přihlašují na oba dny)

 

 

webinář
 

 

pro všechny pedagogy MŠ
a logopedické asistenty MŠ

 

17. 6. 2021
17.00 - 19.00 hodin

 

Beseda pro rodiče
s psychoterapeutkou adiktologického centra Kladno Michaelou Štáfkovou
 

 

online odborná
beseda

 

pro rodiče
 a širokou veřejnost

 

22. 6. 2021

14.00 - 17.00 hodin

 

 

Online seminář o poskytnutí první pomoci
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ

Ošetření a poskytnutí první pomoci ve škole
 i v běžném životě!

Pavlínou Miltovou

 

 

webinář

 

pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
MŠ a ZŠ

 

24. 6. 2021

14.00 - 15.30 hodin

 

Jednání pracovní skupiny
Čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka

 

online

 

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové
MŠ a ZŠ

 

 

29. 6. 2021

14.00 - 15.30 hodin

 

 

 

Jednání pracovní skupiny
Pro financování

 

 

online

 

 

odborný tým pracovní skupiny, pedagogové
MŠ a ZŠ

 

Na semináře se zaregistrujete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz

Program jednotlivých setkání naleznete na https://map-ricany.cz/

 

 

Všechna setkání a webináře jsou pro zaměstnance MŠ, ZŠ a rodiče z ORP Říčany zdarma
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

 

 
 

 

 

 

LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY 2021
v rámci vzdělávacího projektu MAP II ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Termín konání: 16.–19. srpna 2021

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy,
nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Registraci a podrobné informace naleznete na www.map-ricany.cz

 

 

DATUM

 

 

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY A ŘEDITELE MŠ A ZŠ Z ORP ŘÍČANY

 

 

PONDĚLÍ

 

16. 8. 2021

 

1.1

Angličtina s dyslektiky + Anglická gramatika (efektivně a snadno)

LEKTOR: Sylvie Doláková

Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin

1.2

Syndrom vyhoření

LEKTOR: Šárka Dynáková

Časový rozsah: 9.00 – 17. 00 hodin

1.3

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney I. (DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ)

LEKTOR: Jiří Luka, Michaela Stoilová

Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin

1.4

Přehled vývojových poruch u dětí a tipy pro praxi, jak s nimi pracovat

LEKTOR: Jitka Svátková, Lenka Šourková

Časový rozsah: 9.00 – 17.00 hodin

1.5

Cvičení na protažení celého těla

LEKTOR: Kateřina Schejbalová

Časový rozsah: 17.30 – 18.15 hodin

 

ÚTERÝ

 

17. 8. 2021

 

2.1

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit (II. stupeň)

LEKTOR: Sylvie Doláková

Textové pole: ZŠ

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena