MAS

30. 11. 2018

Střípky z MASky

 

l Přijaté projekty do ukončených výzev IROP prochází ze strany kanceláře MAS kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Výzva 7. MAS Říčansko-IROP-Památky UNESCO 2018 a výzva 8. MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018 byla uzavřena 30. 11. a ke dni uzávěrky nebyl zaregistrován žádný projekt.

 

l  Přijaté projekty do ukončených výzev MAS:

l  Začátkem listopadu proběhla v MAS kontrola vyhlašování, hodnocení a výběru výzev OP Zaměstnanost. Kontrolu provádělo Ministerstvo financí. Předmětem bylo dodržení termínů ve všech aspektech hodnocení, počínaje kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti na úrovni kanceláře. Dále vše ve spojení s věcným hodnocením, práva na odvolání se žadatele, etických kodexů a finálního potvrzení výběru rozhodujícím orgánem MAS. Je to pro nás cenná zkušenost a pro zástupce Ministerstva financí pravděpodobně také, jelikož jsme první MAS, kterou kontrolovali. Zhruba do konce roku budeme vědět výsledky kontroly.

l Nejvyšší orgán místní akční skupiny Plénum se sešel ve čtvrtek 22. 11. 2018 v konferenční místnosti restaurace Pod ledem ve Velkých Popovicích. Byli převoleni zástupci Výběrové komise a Programového výboru. Ze strany kanceláře proběhlo podrobné seznámení s činností a aktualitami v MASce za celý rok. Touto cestou děkujeme všem přítomným za jejich čas, který si našli a pomáhají tak k rozvoji regionu Říčanska.

l Předposlední adventní neděli se s námi můžete vidět na Masarykově náměstí v Říčanech, kde jsme spolu s Cestou Integrace a Církví bratrskou připravili bohatý předvánoční program pro všechny.

l V úterý 18. 12. srdečně zveme na Den otevřených dveří u nás v MASce. Přijďte na vánoční punč, cukroví a pro dobré slovo k nám do kanceláře mezi 9 až 15 hodinou. Na všechny se těšíme.

l Kalendář na rok 2019 z fotek, které jste nám poslali do naší vyhlášené soutěže, je na světě. Všichni účastníci obdrželi jeden výtisk a drobný dárek.  Kalendářů je dost, kdo má zájem jej získat a těšit po celý rok z krásných fotografií říčanské přírody, našich akcí a regionálních produktů, ať napíše na e-mail mobiliar@ricansko.eu a domluví si převzetí případně zaslání kalendáře.

Za MAS Říčansko o.p.s.   
Pavlína Šantorová Filková

 

 

Číslo a název výzvy MAS

Žadatel

Název projektu

Požadovaná dotace

5. výzva
MAS Říčansko-IROP-Sociální podnikání 2018

Tereza Novotná

Založení sociálního podniku Jasmínová prádelna

1 884 230 Kč

4. výzva
MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

Sofie-mateřská škola a základní škola o.p.s.

Zvýšení kapacity MŠ Sofie

7 600 000 Kč

4. výzva
MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

Lesní mateřská a základní škola Devětsil

Vybudování odborných učeben v ZŠ Devětsil

5 111 252 Kč

4. výzva MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

Obec Herink

Novostavba MŠ v Herinku - MAS

7 600 000 Kč

4. výzva MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

Obec Sulice

Prakticky v odborných předmětech v ZŠ Sulice

2 776 684 Kč

4. výzva MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

 Město Říčany

 Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa - 1. etapa

 6 694 010 Kč

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena