ZŠ Komenského náměstí

1. 3. 2019

Názor - Soňa Mikešová; Reakce - Alice Štěpánková,vedoucí oddělení investic, architekt města Říčany

V únorovém vydání Říčanského Kurýru jsem se dočetla o problémech s financováním nové školy na Komenského náměstí. Důvodem zvýšení je jednak navýšení cen stavebních prací a pak další požadavky, které do projektu přibyly po jeho schválení. Vedení města tudíž zadalo autorům návrhu přijití se „stamilionovou úsporou“. Ze čtyř variant doporučila pracovní komise pro výstavbu ZŠ dvě, které počítají s menším množstvím odborných učeben a družin. Nedoporučila variantu, ve které by nedošlo k vybudování podzemních garáží. A to vzbudilo můj údiv.

Domnívala jsem se, že primárním cílem je postavit školu, která bude sloužit řekněme 100 let, tak jako slouží budova 1. ZŠ na Masarykově náměstí. Školu, která poskytne optimální prostor pro žáky i učitele, pro výuku, sport, stravování i trávení času po vyučování. K tomu však, zejména v doporučené variantě C, nedojde, protože na 540 žáků, tj. dvě třídy v každém ročníku, budou jen čtyři odborné učebny a dvě družiny. O velikosti jídelny se článek nezmiňuje, snad její kapacita dovolí, aby dítě mělo na jídlo aspoň 10 min. Shrnuto a podtrženo, na dětech ušetříme.

Na čem se šetřit nebude? Na pohodlí rodičů. Nyní je v lokalitě 173 parkovacích míst, nově se počítá s 234 a ještě dalšími v mezi čp. 2000 a Fitlady. Od kdy je řešením dopravní situace v centru města umožnit tam parkování více aut? Nota bene v situaci, kdy máme ve městě zdarma hromadnou dopravu a zdarma školní autobusy? O znečištění ovzduší, které s sebou zvýšená osobní doprava nutně přináší ani nemluvě.

Pikantní na této situace je ještě jedna věc. V situaci, kdy šetříme na kvalitě nové školy, se město rozhodlo vybudovat koupaliště uprostřed panelového sídliště. Odhadovaná cena? 100 milionů.

Soňa Mikešová

 

 

Zastupitelstvem města Říčany byla schválena revize investičního záměru ZŠ na Komenského náměstí ve variantě A za předpokladu, že se podaří zajistit dostatečný objem finančních prostředků, jinak bude výstavba ZŠ realizována po etapách dle varianty C. Realizace dle varianty C znamená zajištění plnohodnotných prostor pro výuku v 18třídní škole při respektování všech typologických požadavků a norem, a navíc znamená možnost zajistit více než standartní požadavky na výuku realizací 2. etapy. Velikost jídelny zůstává v obou variantách stejná, jelikož i počet strávníků bude stejný. V obou variantách je kapacita školy 540 dětí. V obou variantách se rovněž nemění velikost tělocvičny ani venkovních sportovišť. Celý projekt, vč. navržených variantních řešení, byl v průběhu projekčních prací konzultován a odsouhlasen panem ředitelem školy i jeho kolegy.

Vzhledem k tomu, že provoz školy vyvolá nároky na dopravu v klidu, tedy parkovací plochy, musel projekt řešit v souladu s normami a Stavebním zákonem zajištění dostatečného počtu nových parkovacích míst pro školu (učitele i rodiče). Od počátku je cílem výstavby nové školy prioritně nejen zajištění dostatečné kapacity ve školských zařízeních, ale rovněž definování prostoru Komenského náměstí z hlediska urbanistického. Mj. i z důvodu kultivace celého prostoru náměstí jsme se rozhodli využít svažitosti terénu směrem k Olivově ulici a v rámci stavby školy realizovat i podzemní parkoviště u něhož se předpokládá sdílený provoz. Tímto řešením, ohleduplným vůči životnímu prostředí, jsme ušetřili další plochy zeleně, na nichž by se jinak musela vybudovat potřebná parkovací stání. Pokud by pro realizaci byla vybrána varianta školy bez podzemního parkoviště, bylo by toto řešení již jednou pro vždy nevratné. Podzemní podlaží by již nikdy postavit nešlo, zatímco výstavbu 2. etapy školy (jižního křídla) lze realizovat po zajištění finančních prostředků i s odstupem několika let .

K plánované výstavbě koupaliště snad jen, že v letošním roce bude teprve zpracována prověřovací studie, následně investiční záměr na výstavbu koupaliště, který bude předložen k projednání a schválení orgánům města. Investiční záměr upřesní umístění i předpokládané investiční náklady koupaliště.

Alice Štěpánková,

vedoucí oddělení investic, architekt města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena