MAS

29. 3. 2019

Střípky z MASky

Finální výsledky tří výzev IROP roku 2018 Školství, sociální podnikání a UNESCO.

13. března 2019 se sešel Programový výbor MAS Říčansko, aby vybral projekty, které prošly věcným hodnocením ze třech výzev IROP.

Všechny projekty byly 14. března ze strany MAS předány na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.

Výsledné pořadí hodnocení:

Školství: 1. Vybudování odborných učeben v ZŠ Devětsil, Lesní MŠ a ZŠ Devětsil - 5 380 265 Kč

2. Novostavba MŠ v Herinku, Obec Herink - 8 000 000 Kč  3. Prakticky v odborných předmětech v ZŠ Sulice, příspěvková organizace - 2 922 826 Kč

4. Zvýšení kapacity MŠ Sofie Sofie – MŠ a ZŠ o.p.s. - 8 000 000,-Kč – hraniční projekt

5. Botanické centrum při ZŠ u Říčanského lesa - 1. etapa, Město Říčany - 7 046 326,96 Kč – náhradní projekt

 

Sociální podnikání: Založení sociálního podniku Jasmínová prádelna,Tereza Novotná - 1 983 400 Kč

UNESCO:

Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku, Botanický ústav AV ČR, v. v. i. - 9 470 374,14 Kč

Uvedené částky znamenají celkovou výši způsobilých výdajů na projekt. Spoluúčast žadatelů je 5%. Všem úspěšným žadatelům gratulujeme.

l V pondělí 25. března 2019 proběhne cné hodnocení devíti projektů přijatých do výzvy IROP č. 8 Doprava a bezpečnost.

l Nové výzvy IROP 2019 budou vyhlášeny v 1. polovině roku na podporu sociálního podnikání a na podporu tvorby, územních plánů, regulačních plánů a územních studií.

l Až do konce dubna je možnost podávat projekty do 4. Výzvy OPZ „Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování“. Nastavená alokace je cca 5,6 mil. Kč. Podrobné informace najdete na stránkách MAS.

l Zájemci o podání projektů do Programu rozvoje venkova mohou své projekty podávat do 18. 4. 2019 na všechny níže uvedené Fiche. Celková alokace na 3. výzvu je cca 18,7 mil. Kč.

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 – Nezemědělské podnikání

Fiche 3 – Lesnická technologie

Fiche 4 – Lesnická infrastruktura

Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura l Certifikační komise značky Zápraží originální produkt® zasedne 26. 3. 2019. Výrobce s regionální značkou můžete potkávat na různých akcích v regionu. Jsme rádi, že značka stále vykazuje známky kvality a jedinečnosti šikovných a tvořivých lidí u nás na Říčansku a Dolnobřežansku.  l Město Říčany, Muzeum Říčany a MAS Říčansko spolupořádá Májové slavnosti aneb svátek lásky ve středu 1. 5. 2019 na náměstí v Říčanech. Program  na podiu, kolotoč, řemeslní prodejci a občerstvení bude probíhat od 11 do 16 hodin na Masarykově náměstí. Slavnost navazuje na Jarní festivaly řemesel a bylinek, které se konaly každé jaro v dubnu od roku 2013. Akce bývala spojená se sobotními dopoledními Farmářskými trhy. Letos prvně bude slavnost pojatá Májově se svátkem lásky a Májkou. Přijďte se políbit pod třešní a přivonět si k májovým květům.

Za MAS Říčansko o.p.s.  

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena