MAS

31. 5. 2019

Střípky z MASky

l Květen byl hodně hektický, co se týče různých setkání, jak na úrovni MASky, pracovních skupin, ale také na různých akcích v regionu. Proběhlo hodnocení projektů přijatých do výzvy Programu rozvoje venkova a do výzvy OPZ. Objem rozdělovaných peněz je oproti minulému období rozhodně větší, ale zároveň roste i zájem ze strany žadatelů. Po hodnocení budou projekty v červnu schváleny Programovým výborem a dále předány na příslušná Ministerstva k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

Přijaté projekty
PRV 3. výzva 2019
– Název žadatele

Název projektu

Petr Chejn

Pícninářské stroje

Tomáš Pacovský

Pořízení strojů na obhospodařování a péči o trvalé travní porost

David Procházka

Pořízení zemědělské techniky

Farma Janda s.r.o./ Tomáš Janda

Efektivní zpracování půdy a údržba krajiny

TRINITY PROJECT s.r.o./František Nikl

Pořízení techniky do zemědělství

Martin Zima

Pořízení rozmetadla hnoje

Ing. Tomáš Broukal

Pořízení štípacího stroje

Pivovar Říčany

Zvýšení produkce piva Říčanského pivovaru pro distribuci

MAXIMONT, s.r.o.

Rozšíření tiskáren Sublicore o nové technologie a šicí dílny

Ing. Bc. Miroslav Pacovský

Technologie na zpracování palivového dřeva

Petr Chejn

Řezací a štípací automat na dřevo

 

Přijaté projekty OP Z 4. výzva 2019 – Název žadatele

Název projektu

MAS Říčansko o.p.s.

Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Říčansko

ENVERO, z.s.

Aktivizační program pro osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o jinou závislou osobu v suburbánních oblastech MAS Říčansko

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Zpět do společnosti 2

Cesta integrace, o.p.s.

Cesta z dluhů na Říčansku II.

Mukařov-sko, z.s.

Mukařovský tricykl

l Snídaně starostů území Říčanska koncem května v hostinci v Doubku byla příjemným setkáním zástupců obcí. Jsme rádi, že zaujaly přednášky týkající se tzv. „Chytrého venkova“ a také problematiky odpadového hospodářství.

l Dále proběhlo závěrečné setkání pracovních skupin projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Říčansku v kapli Olivovy dětské léčebny také v Říčanech. Zúčastnili se poskytovatelé sociálních a návazných služeb, klienti těchto služeb, široká veřejnost, která se o sociální tématiku zajímá a další. Podrobnosti k setkání najdete na stránkách MAS.

l V červnu se v Říčanech uskuteční setkání Středočeských místních akčních skupin a zároveň zástupců Ministerstva pro místní rozvoj. Věříme, že bude prostor pro otázky, které vznikají v souvislosti v výzvami, hodnocením, financováním a také plněním nezbytných indikátorů.

l Takhle jsme se na vás smály na květnové akci, kde jsme spolu s Městem Říčany a Muzeum Říčany pořádaly Májové slavnosti aneb svátek lásky. Tak zase za rok…

Za MAS Říčansko o.p.s.

Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena