MAS Říčansko

27. 9. 2019

Střípky z MASky

l Všichni úspěšní žadatelé 3. výzvy Programu rozvoje venkova stihly v řádném termínu předložit na MAS a následně přes Portál farmáře výsledky výběrových řízení na předmět dotace. Držíme palce, aby vše bylo v pořádku a nedošlo k žádnému krácení dotace a projekty prošly úspěšně kontrolou ze strany SZIF. l V minulém Kurýru jsme vás informovali, že naše žádost o přezkum vyměřené sankce 20 % alokace z PRV, která činí více jak 2 mil. Kč, byla zamítnuta. Odvolali jsme se na zastřešující organizaci Národní síť místních akčních skupin České republiky a vypadá to, že MAS Říčansko bude jedna ze tří MASek, které NS MAS ČR podpoří a bude za nás na Ministerstvu zemědělství vyjednávat.

l Evaluační zpráva k 31. 12. 2018 byla po zhruba třech měsících ze strany Ministerstva schválena a můžeme vyhlásit poslední dvě výzvy z IROP zaměřené na územní plánování obcí a podporu v oblasti sociálního podnikání. Nezbylo zde již moc peněz, ale věříme, že dotační peníze najdou v regionu žadatele. Jakmile budou obě výzvy z IROP schváleny, zveřejníme je na stránkách MAS. Příjem projektů bude jen do 31. 12. 2019, Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá upravit pravidla pro vyhlašování a termín prodloužit. V souvislosti s projekty na územní plánování, územní studie a regulační plány jsme obeslaly obce v území jednoduchým dotazníkem, pro představu, kolik projektů se do výzvy přihlásí. Je možné, že se uvolní 8 mil. Kč z jiné výzvy a tyto finance použijeme na podporu projektů pro územní rozvoj.

l V polovině září proběhla na MAS kontrola ze strany centra pro regionální rozvoj. Předmětem kontroly byla dotace na způsobilé výdaje MAS Říčansko za období 1. 1. 2015 až 31. 5. 2019.

l V říjnu proběhne nové kolo pro zájemce o značku Zápraží originální produkt®. Certifikační komise bude posuzovat a prodlužovat výrobcům a řemeslníkům z regionu Říčanska a Dolnobřežanska.

l Už jste se podívali na náš vytvořený Katalog sociálních služeb? WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU. Podporujeme komunitní způsob řešení založený na spolupráci odborníků i široké veřejnosti.

l V polovině října plánujeme setkání starostů pod pracovním názvem „Snídaně starostů“ území Říčanska v kapli Olivovy léčebny. Půjde o šestnácté setkání zástupců obcí, které MAS pravidelně organizuje.

l Děkujeme všem, kteří se zapojili a poslali nám fotky do kalendáře Říčanska na rok 2020. Téma „Mazlíčci Říčanska zaujalo, fotek se sešlo neuvěřitelné množství. Budeme se snažit, aby každý mazlíček našel v kalendáři své místo.

l Říčanské slavnosti s vůní jablek proběhly první zářijovou neděli a opravdu se vydařily. Počasí přálo a návštěvnost byla veliká. Ředitelka MAS Pavlína Šantorová Filková se zúčastnila na podiu jablečného kvízu a odpoledne i výběru nejchutnějšího jablečného moučníku z přinesených dobrot. Na stánku MAS děti malovaly především jablíčka a vykrajovaly k nim různé motivy. Odměnou byla drobná sladkost nebo pohled Říčanska a naučných stezek. Děkujeme všem, kdo se u nás zastavili a zajímali se o naši práci a co je v MASce nového. Poděkování patří také Městu Říčany za partnerství a podporu.

                                              Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena