MAS Říčansko

4. 4. 2021

Střípky z MASky

l 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021 je schválena. Příjem projektů do MS 2014+ je možný od 9. 3. 2021 od 8 hodin do 30. 4. 2021 do 8 hodin. Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt je stanovena na 500 000,- Kč a maximální výše CZV na 5 mil. Kč. Celková alokace je 7,8 mil. Kč. Veškeré podrobnosti a podkladové dokumenty najdete na webových stránkách MAS v sekci „Dotační výzvy/IROP 2021“.

l Podnikatelé v zemědělství s námi mohou již nyní konzultovat své projekty do 6. výzvy Programu rozvoje venkova, kterou připravujeme. Minimální výše podpory je 50 tis. Kč a maximální bude ze strany MAS stanovena bodovým zvýhodněním na 2 mil. Kč. Žadatel si nicméně může podat projekt i za 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pokud splní minimální bodovou hranici. Pak si ještě nejsem úplně jistá formulací „ze kterých je stanovena dotace“. Vyhlášení ze strany MAS proběhne v momentě, kdy budeme znát přesnou výši alokace na tuto výzvu. Zatím můžeme uvolnit 4,1 mil., ale v případě, že nebudou do administrace vráceny projekty, kde je podána žádost o přezkum, bude alokace 5,7 mil. Kč.

l Tým MAS Říčansko se letos zapojí do květnové akce společnosti AutoMat „Do práce na kole 2021“. Již několikátý ročník úspěšně organizuje Markéta Hubínková z Cesty Integrace. MAS Říčansko bude soutěžit jako tým a také podpoříme závěrečnou tombolu příspěvky našich místních výrobců značky Zápraží originální produkt® a propagačními předměty MASky.

l Ve středu 14. dubna proběhne losování došlých odpovědí našeho dotazníkového šetření ohledně spokojenosti života na Říčansku. Pět vylosovaných obdrží dárkový balíček regionálních výrobků značky Zápraží originální produkt®.

l Sociální pracovníci v terénu jsou vám k dispozici i ve stavu nouze. Pokud potřebujete řešit obtížnou životní situaci, potřebujete podporu, radu, pomoc, obraťte se na nás – naše služby jsou zdarma. Pište na socialni.planovani@ricansko.eu, případně zavolejte na 725 369 985 nebo 774 780 543.

l Forma setkávání se na dálku se nevyhnula ani nám a veškerá příprava na nové období 2021-2027 probíhá online. Jde o sdílení zkušeností, sběr podnětů z území, hlasování a také vzdělávání a realizaci seminářů. Člověk si zvykne na všechno, ale na osobní kontakt se už těšíme moc.

l Jarní ukázka ze stolního kalendáře „Toulky s MASkou přírodou Ladova kraje“

Za MAS Říčansko, o.p.s.,

Pavlína Šantorová Filková, ředitelka 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena