MAS Říčansko

7. 7. 2022

Srdečně vás zdravíme z MAS Říčansko 


Do 7. výzvy MAS Říčansko – PRV bylo přijato celkem 30 velmi zajímavých projektů. 12 projektů na investice do zemědělství a 18 projektů na infrastrukturu ve školství a veřejných prostranství v obcích. MAS nastavila  alokaci 7. výzvy na celkovou částku 6 976 109 Kč. Z toho na investice do zemědělských podniků byla alokována částka 3 000 000 Kč, na investice malých projektů na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku částka 3 976 109 Kč. 

O podporu z Programu rozvoje venkova je na území Říčansko vždy velký zájem a MAS má snahu podpořit co nejvíce projektů. Celková alokace bohužel všechny zájemce jak ze strany zemědělců, tak obcí nedokáže pokrýt. 

V květnu jsme ze strany MAS provedli administrativní kontrolu všech přijatých projektů a na začátku června proběhlo věcné hodnocení a schválení projektů k podpoře Programovým výborem MAS Říčansko o.p.s. Již teď víme, že bude podáno na Ministerstvo zemědělství devět kvalitně zpracovaných a odsouhlasených projektů na investice do zemědělských podniků a čtrnáct projektů na investice do malých projektů na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku. Všem úspěšným žadatelům držíme palce v následné realizaci svých žádostí. 

Na konec června máme také naplánovanou již tradiční akci „Snídaně starostů“. Toto neformální předprázdninové setkání starostů obcí regionu MAS Říčansko se uskuteční v Hotelu Zámek Berchtold, který patří mezi regionální poskytovatele služeb s certifikovanou značkou ZÁPRAŽÍ®. Program je zaměřen na seznámení zástupců obcí s novinkami z oblasti nových dotačních záměrů a výzev jak v oblasti IROP tak OPŽP. MAS Říčansko chce i nadále podporovat smysluplné projekty jak v oblasti školství, zemědělství, sociální i zdravotní oblasti a zejména i nadále spokojený a klidný život v obcích regionu. 

Jelikož se jedná o letní prázdninové vydání Říčanského kurýru, přejeme vám všem, abyste si během letních měsíců našli čas vyrazit do přírody, a je jedno, zda to bude k moři nebo do lesa za domem, užívali si pocit svobody, kterou vám „divočina, divokost, příroda“ nabízí, a nechali se unášet všemi smysly do přítomnosti, protože ta nejlepší místa máme většinou přímo před sebou.

 Krásné prázdniny, 
vaše MAS Říčansko. 


Kr átká ukázka regionálních výrobků, které nabízíme formou dárkových balíčků. Pokud byste měli zájem o originální dárek, kontaktujte nás na tel. 602 228 747, mas@ricansko.eu. 

Jste kreativní? Pletete, šijete, háčkujete, malujete, vyřezáváte? Pečete nebo připravujete jiné dobroty? Vyrábíte zajímavé originální věci? 

Získejte značku ZÁPRAŽÍ* originální produkt. 

Kontaktujte nás tel. 602 228 747, mas@ricansko.eu 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena