MAS Říčansko

27. 8. 2022

Střípky z MASky

Letní prázdniny skončily, nastal čas povinností a to nejen nám dospělým, ale i dětem, které začaly chodit do školy. Školství je jednou z oblastí, které MAS vždy podporovala a i v novém programovém období to bude jedna z priorit, kam směřovat finanční zdroje. MASka v rámci 7. výzvy Programu rozvoje venkova doporučila k dotační podpoře celkem 12 projektů zaměřených na vybavení mateřských a základních škol. Jde o mateřinky a základní školy v Říčanech, Hrusicích, Kamenici, Zvánovicích, Louňovicích, Oticích, Kunicích, Všestarech, Světicích a Kostelci u Křížku. Další podpořené projekty jsou zaměřeny na parkové úpravy obce Světice a nákup mobilního pódia pro Kulturní centrum Labuť v Říčanech. Dlouhodobě podporujeme investice zemědělských podnikatelů a deset úspěšných projektů, zaměřených převážně na technické vybavení, bylo také k 31. 8. 2022 zaregistrováno přes Portál Farmáře na Státním zemědělském intervenčním fondu. Další kroky budou nyní na straně administrace ze strany SZIF a kancelář MAS společně se žadateli bude postupně odstraňovat chyby a nedostatky, které v rámci kontroly zaměstnanci SZIF naleznou.


Že má naše práce smysl dokazují projekty žadatelů, kteří přes administrativní zátěž, která je se získáním dotace spojena, došly úspěšně do cílové rovinky, a tou je Žádost o platbu, kontrola na místě a připsání peněz na účet.

Letní kontrola proběhla u mladého zemědělce pana Petra Chejna ze Zvánovic, který z dotace MAS pořídil lis na balíky sena a diskový podmítač. Rozšíření vybavení pro rostlinnou a živočišnou výrobu zkvalitní přípravu půdy pro následnou výrobu krmiva. Celková pořizovací hodnota je cca 1,3 mil. Kč a dotace činí necelých 700 tis. Kč.

Žádost o platbu podala Základní škola v Mirošovicích, kde se rekonstruovala školní šatna, proběhly zde drobné stavební úpravy, výměna podlahové krytiny a byl pořízen nový moderní nábytek. Celkové výdaje tohoto projektu činily 200 tis. Kč a dotace je ve výši 160 tis. Kč.

 

 

Během léta jsme pracovali na objednávce Dárkových košíků pro město Říčany. Složení košíků je pouze z regionálních výrobků s udělenou regionální značkou Zápraží originální produkt®. Košíčky jsou opravdu krásné a věříme, že všechny obdarované potěší. Nás těší, že jsme podpořili místní výrobce a věříme, že tato činnost a spolupráce s městem Říčany, ale i dalšími městy a vesnicemi z regionu Říčansko, bude i nadále pokračovat. Pokud byste i vy, chtěli udělat radost svým blízkým či zaměstnancům vaší firmy, neváhejte nás kontaktovat a my připravíme Dárkové košíky podle vašeho přání.

Dne 10. září 2022 se uskuteční MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V ŘÍČANECH. MAS Říčansko zde představí regionální výrobce, kteří vyrábí produkty s originální značkou Zápraží originální produkt®. Můžete se těšit na výborné Mnichovické perníčky, lahodný čaj z šípků ze Statku ve Svojeticích a nakoupit krásné a originální výrobky pro své blízké. Pro děti máme připravené překvapení. Těšíme se na setkání s vámi na prostranství za kostelem sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí v Říčanech v době konání Městských slavností.

Máme pro vás ještě jednu pozvánku, a to na Den otevřených dílen a farem, které jsou držitelem regionálních značek. V našem regionu Zápraží můžete zavítat do rodinného podniku Nice Belly paní Kateřiny Boháčové ve Stránčicích dne 17. 9. 2022.

Pavlína Šantorová Filková

 

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena