Máte zaplacenou popelnici za rok 2022?

30. 4. 2023

Ke dni 31. ledna 2023 byl splatný místní poplatek ze odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za rok 2022. Upozorňujeme, že pokud plátce (vlastník nemovitosti) neuhradí řádně a včas vyměřený poplatek, může správce poplatku (město Říčany) tento poplatek podle ustanovení §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích zvýšit platebním výměrem až na trojnásobek. 

Nečekejte na doručení platebního výměru! Zkontrolujte si, že jste na základě „Výzvy k zaplacení místního poplatku“, která vám byla doručena v průběhu prosince 2022, skutečně zaplatili.  Výzvy byly odeslány buď na e-mailové adresy nebo na adresy trvalého pobytu, a to dle údajů uvedených v „Ohlášení k místnímu poplatku“ z ledna 2022.

Pokud zjistíte, že nemáte ještě zaplaceno, je možné úhradu provést v hotovosti na některé z pokladen MěÚ v Říčanech nebo na účet města Říčany. Pro platbu na účet je však nutné znát správný variabilní symbol, který vám byl přidělen. Variabilní symbol, částku a číslo účtu vše je uvedené v zaslané výzvě k zaplacení.

Ing. Věra Krejčová, vedoucí finančního odboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena