Město na základě podnětů občanů upravuje parkování

29. 12. 2021

 

Konkrétní úpravy vzešly z připomínek rezidentů, z veřejných setkání a také z praxe. Až reálný provoz ukázal, že co vypadalo bezchybně v projektové přípravě, v praxi nefunguje. Všemi připomínkami se odpovědně zabývá oddělení technické správy. Celkem již bylo přijato přes sto podnětů. Každý požadavek je zaznamenán a předán projektantovi, konkrétní projekt je pak projednán na Radě města. Nakonec je nutné zažádat o rozhodnutí Odbor správních agend a dopravy (OSAD). Teprve potom lze úpravu realizovat. Celkem již bylo dokončeno či čeká na zahájení na čtyřicet dílčích úprav. Zbylé podněty jsou připraveny k projednání na Radě nebo k vydání rozhodnutí OSAD.

Nové vodorovné značení je pro řidiče příjemnější

Zpomalovací polštáře jsou postupně nahrazovány plastickým vodorovným značením. Změny již byly provedeny v ulicích Táborská, Olivova, Rýdlova a v dalších.

Část parkoviště Pod hradem bude ZDARMA

Vedení města plánuje zrušit zpoplatnění stání na části parkoviště Pod hradem (za prodejnou U Václava). Návrh bude projednán na Radě města, a co nejdříve v novém roce zde půjde přes den parkovat bezplatně.

Zvýhodněné dlouhodobé stání

Dalším připravovaným opatřením, kterým město vychází vstříc požadavkům obyvatel, je změna tarifu na vybraných úsecích. Tarif R2 (stání na ulicích 10 Kč/hod. v době od 8 do 18 hod.) bude na některých místech změněn na Tarif R3, který nabízí zvýhodněné dlouhodobé parkování (10 Kč/hod., ale maximálně 40 Kč na celý den). Změny se budou týkat lokalit, kde se nacházejí instituce s vysokou návštěvností – např. školy, zdravotní střediska. Tento tarif mohou využít návštěvníci a zejména zaměstnanci.

Tisková zpráva města

Výměny proběhly například v ulicích Rýdlova, Olivova a v dalších.

Nová parkovací místa vznikla v ulici Bachmačská.

Nová parkovací místa vznikla v ulici u Komenského náměst (u bývalého kina).

V ulici Táborská byl zpomalovací polštář nahrazen novým vodorovným značením. Také bylo odstraněno parkovací místo, které bránilo plynulému provozu.

Děkujeme za spolupráci a za vaše podněty, kterými se zabýváme

Tabulka obsahuje jen část úprav, které již byly realizovány či jsou ve fázi přípravy. Veškeré informace najdete na https://parkovani.ricany.cz/mapapripominek.html

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena