Město se proti rozsudku soudu neodvolá a zahájí kroky k převodu 31 bytů nájemníkům

1. 11. 2020

 

Jedenáct hlasů zastupitelů na mimořádném jednání v KC Labuť dne 29. 9. 2020, za hojné účasti nájemníků, rozhodlo o tom, že se město neodvolá proti rozsudku prvoinstančního soudu pro Prahu východ. Třicet jedna bytů v č. p. 1910 na Komenského náměstí bude převedeno za symbolickou cenu 100 Kč podle smluv uzavřených v roce 2002. Ty jsou podle rozsudku prvoinstančního soudu platné.

 

V kauze bytů na Komenského náměstí 1910 padl rozsudek okresního soudu pro Prahu východ – smlouvy budoucí podepsané v roce 2002 o převodu bytů na nájemníky za sto korun jsou platné. Písemné odůvodnění rozsudku bylo doručeno zastupující advokátní kanceláří města 18. 9. 2020. Starosta svolal na
29. 9. 2020 mimořádné jednání, kde byl probírán pouze tento bod.

„Bylo to natolik důležité rozhodnutí, že jsem se obrátil na zastupitele, aby celou věc posoudili. Vždyť jde o majetek přesahující 80 milionů korun a při takovém rozhodování se musí každý krok velmi vážit. Právní nejistota může ohrozit v budoucnu jak zastupitele, tak budoucí majitele bytů. Právě proto je soudní verdikt zásadní. Jednal jsem čestně,“ komentuje situaci starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Přestože bylo zastupitelstvo svolané narychlo, nikdo nechyběl. Využili jsme i možnost dálkového hlasování přes Skype.

Právní zástupkyně města v této věci Jana Zwyrtek Hamplová doporučovala zastupitelům podat odvolání proti rozsudku. Ovšem 11 hlasů zastupitelů pokračování soudního sporu zastavilo.

Starosta V. Kořen přečetl zastupitelům sdělení právní zástupkyně Jany Zwyrtek Hamplové, kde uvádí argumentaci pro podání odvolání. Podle ní se s výrokem soudu nelze v žádném případě ztotožnit, neboť jeho obsah neodpovídá jak právní úpravě zákona o obcích, a to ani v době podpisu sporných smluv, tak nerespektuje dostupnou judikaturu k otázce postavení obcí jako subjektu, který má základ v právu veřejném. Soud se podle ní nijak nevypořádal s „mravností“ smluv v době jejich podpisu, tedy s tím, že město se zavazuje prodat byt několikamilionové hodnoty za 100 , tedy de facto darovat úzké skupině nájemců (ti sice před výstavbou složili městu nemalou půjčku v řádu statisíců, tu si však v následujících letech odbydleli formou sníženého nájmu – pozn. redakce). Mimo jiné píše, že tento rozsudek je názorový extrém, který vzbudil pozornost v celé ČR, kdy obce a města řeší obdobné problémy, protože civilní soud de facto nabádá město, aby uzavíralo smlouvy, které jsou dle zákona o obcích protiprávní.

„V pozici starosty jsem se držel názoru právního zástupce města – tedy špičkové advokátky, která se na tuto problematiku specializuje. Hlasoval jsem proti usnesení, které mělo zastavit proces odvolání. Neúčastnil jsem se ani žádných jednání mezi politickými subjekty. Drtivá většina zastupitelů Klidného města hlasovala podobně. Respektuji ale demokratické rozhodnutí, které vycházelo z celého politického spektra všech stran v zastupitelstvu,“ vysvětluje starosta Kořen. 

Řada měst řeší stejný problém jako Říčany. Některá nechávají smlouvy budoucí prověřit soudy, jiná byty převádějí. Nedávná rešerše města zjistila, že například Holice, Třebechovice pod Orebem, Vrchlabí i jiná města nakonec byty na základě ne zcela bezvadných historických smluv převedla. Další to dle dostupných informací chystají či hledají cestu, protože finanční modely jsou různé. „Jedná se o velmi složitou věc a chápu, že advokát města doporučil odvolat se z důvodu větší právní jistoty. Ovšem s přihlédnutím k dlouhodobému očekávání nájemníků v dobré víře a zejména k vynesenému rozsudku ohledně platnosti smluv zastávám názor, že rozhodnutí většiny zastupitelů bylo dostatečně podložené a v dané situaci nejlepší možné“, doplňuje místostarosta David Michalička (Klidné město).

Dále na jednání zastupitelstva vystoupil i zastupitel a právník Adam Polánský (STAN), který obhajoval argumenty proti odvolání. Uvedl, že v daném případě je legitimní upřednostnit právo na ochranu legitimního očekávání nájemníků před ochranou vlastnického práva města. Dále uvedl, že nelze odhlédnout od faktu, že v případě podání odvolání by byli nájemníci nuceni iniciovat řádově desítky soudních sporů (lhůta pro podání žaloby jim končí 31. 12. 2020, rozhodnutí odvolacího soudu do tohoto data je naprosto nepravděpodobné), čímž mohou vzniknout městu do budoucna mnohamilionové škody (současně vzniknou statisícové až milionové náklady na straně nájemníků za soudní poplatky a náklady právního zastoupení). V plném znění jsou oba texty na webu města u zápisu ze zastupitelstva.

Zastupitelstvo již letos v létě odhlasovalo podání žaloby na platnost smluv v dalších bytových domech postavených na přelomu tisíciletí na Komenského náměstí. I při stavbě domů s číslem popisným 1999 a 2000 poskytlo město pozemek a získalo státní dotaci, byl však použit jiný finanční model, než u domu 1910. Nájemci si zde neodbydlovali nájem, ale vzniklo bytové družstvo. Také tyto byty by dle smluv z roku 2002 mělo město převést letos na podzim na nájemníky, resp. členy družstva, za sto korun. Kauza bytů na Komenského náměstí tedy jedním rozsudkem nekončí. Žalobu na určení neplatnosti jedné ze smluv budoucích na převod družstevního bytu v domě č. p. 2000 město podalo v průběhu října.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena