Městská policie radí a informuje

7. 3. 2013

Zimní měsíce a kontrola zamrzlých vodních ploch z pohledu strážníků.

 

Městská policie zaměřila svou kontrolní činnost i na tuto problematiku. Strážníci provedli několik kontrol vodních ploch ve svém katastru. Záměrem byla jednak kontrola fauny, která se pohybuje v okolí vodních ploch, ale především kontrola bezpečnosti osob, které se věnují rekreačním sportům na zamrzlých vodních plochách. Přítomní příznivci ledové plochy byli poučeni o zásadách bezpečnosti při pohybu na zamrzlých hladinách. Pravidla jsou následující.

 

  • Nedoporučuje se vstupovat na tekoucí vody.
  • Na stojatých vodách (rybníky, jezera, vodní nádrže a přehrady) se doporučuje vstupovat až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně pěti centimetrů.
  • Rekreační sportovní aktivity by měly vždy provozovat minimálně dvě osoby. Děti navíc jen v doprovodu dospělé osoby. Měly by mezi sebou udržovat rozestup, aby příliš nezatěžovaly led a v případě proboření si navzájem pomohly nebo přivolaly složky integrovaného záchranného systému.
  • Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky snaží vylézt směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování mu rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu.
  • Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu, událost vždy telefonicky oznamte na tísňovou linku.
  • Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné urychleně převléci nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá hmatatelný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.
  • Záchranu zvířat, například přimrzlých labutí či probořených srnek, vždy oznámíme na tísňovou linku a vyřešení situace přenecháme příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR.
  • Vjíždění dopravních prostředků na led, za účelem zkrácení cesty, je nepřiměřené riziko v poměru k ušetřeným pohonným hmotám a možnému utonutí.

 

 

 

Dne 7. 2. proběhla společná beseda strážníků a seniorů z Domova Pod Kavčí Skálou. Cílem besedy bylo zvýšit bezpečnost seniorů žijících na území města. Senioři byli seznámeni s prevencí kriminálních útoků, prevencí domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, prevencí poškozování spotřebitele – zákazníka atd. Kromě těchto témat se senioři seznámili i s problematikou přestupků s důrazem na veřejný pořádek a občanské soužití tak, aby lépe porozuměli tomu, kde je místo pro zásah policie a kde je naopak nevyužitý prostor pro mezilidskou komunikaci a hledání dohod a kompromisů pro bezproblémové soužití. Dále byla řešena problematika pohybu seniorů po pozemních komunikacích, včetně správného přecházení vozovky. Závěrem besedy, která se nesla ve velmi přátelském duchu, byly ze strany strážníků předány preventivní letáčky a jiné materiály s výše uvedenou problematikou.

 

Z knihy událostí

 

24. ledna, 02.23

 

Opět alkohol u řidiče motorového vozidla. Hlídka strážníků registruje při kontrolní činnosti v ulici Černokostelecká neobvyklé chování řidiče osobního motorového vozidla Mercedes. Hlídka řidiče zastavuje, jelikož zde vzniklo podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky. Po zastavení řidiče a jeho vozidla je zjištěno, že se jedná o cizího státního příslušníka, který žije na našem území. Na dotaz hlídky strážníků, zda před jízdou požil alkoholický nápoj, řidič tvrdí, že nikoliv. Jeho tvrzení však vyvrací provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška je s pozitivním výsledkem, a to 0,54 promile. Strážníci k místu přivolávají policii ČR, která si řidiče převzala k provedení dalších opatření.

 

31. ledna, 23.10

Práce strážníků je různorodá. Důkazem je následující událost, kdy oznamovatelka ze Strašína telefonicky upozorňuje strážníky na volně se pohybující labuť po pozemní komunikaci v ulici Vojkovská. Labuť zde ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci po příjezdu na místo telefonicky kontaktují Český svaz ochránců přírody Vlašim – záchytnou stanici. Podle pokynů je labuť odchycena a následně služebním vozidlem převezena na nejbližší vodní plochu. Řešení této události však nebylo tak jednoduché, jak se může zdát. Poděkování patří i všímavé oznamovatelce, která též strážníkům s odchytem pomáhala. Labuť byla podrážděná, agresivní, syčela a obratně na všechny strany klovala zobákem.  

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena