Městská policie radí a informuje

30. 4. 2023

Z knihy událostí

18. března, 10.37

Osoba ležící v parku A. Švehly zaujala strážníky při kontrolní a hlídkové činnosti. Strážníci zjišťují, že osoba není zraněna, nemá žádné zdravotní problémy a pouze spí. Osoba je pod vlivem alkoholu a strážníkům sděluje, že u sebe nemá žádné doklady prokazující totožnost. Ve městě je úplnou náhodou. Další příběh osoby je natolik zajímavý, že strážníci nabývají dojmu, že osoba se vyhýbá orgánům veřejné moci. Strážníci lustrací zjišťují, že jejich tušení je správné. Po osobě je vyhlášeno celostátní pátrání z důvodu dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kterému se už nějaký čas vyhýbá. Na místo je přivolána hlídka policie, které je osoba předána.

27. března, 08.06

Policie žádá o součinnost, při prověření oznámení o dopravní nehodě v ulici Říčanská u kruhového objezdu. Řidič nákladního vozidla při jízdě srazil lampu veřejného osvětlení. Strážníci na místě zjišťují nákladní vozidlo, jehož řidič sjel z vozovky do krajnice, kde narazil do veřejného osvětlení. Při prvotních úkonech a zajištění místa dopravní nehody si strážníci všímají, že v kabině řidiče se nacházejí prázdné plechovky od piva. Jedna je dokonce otevřená a nedopitá v držáku nápojů. Na dotaz, zda řidič požil před nebo během jízdy alkoholický nápoj, bylo odpovězeno, že nikoliv. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu je však pozitivní, a to s hodnotou 1,5 promile. Řidič je omezen na osobní svobodě, jelikož je podezřelý ze spáchání trestného činu. O provedených úkonech a opatřeních byla zpětně vyrozuměna policie ČR, která si řidiče na místě převzala.

3. dubna, 15.00

Strážníci asistují na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kde se nachází agresivní osoba. V budově se pohybuje muž, který působí agresivně, značně gestikuluje a je vulgární. Během komunikace se strážníky dochází ke zklidnění situace. Osoba strážníkům vysvětluje, jak vyhrocená situace vznikla. Uvádí, že je nyní bez domova a pobývá ve squatu. Pracuje a snaží se ze své životní situace dostat. Po úřednici z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vyžadovala dokument, který danému odboru nepřísluší vydat. Následně byla vyžádána i finanční hotovost, kterou osoba nedostala. Když úřednice odmítala dělat to, co osoba požadovala, rozčílilo jí to a začala být agresivní a vulgární. Strážníci zjišťují, že s osobou je již dlouhodobě pracováno ze strany odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o osobu užívající alkoholické nápoje, omamné látky a trpící duševní poruchou. Osoba je z budovy vyvedena. Strážníci vše vyřešili domluvou a poučením o vhodnosti chování při příští návštěvě.

 

9. dubna, 11.00

Na základě žádosti policie ČR vyrážejí strážníci na Masarykovo náměstí. Zde se má nacházet agresivní muž, který bezdůvodně napadá procházející osoby. Za pomoci městského kamerového dohlížecího systému je pohyb muže monitorován. Před příjezdem strážníků, ale vchází do budovy Staré radnice. Strážníci jej zanedlouho nacházejí v prostorách budovy, kde probíhá bohoslužba v rámci akce Celonárodního čtení z Bible. Strážníci muže pozorují a vyčkávají na konec bohoslužby, tak aby nebyla narušena. Strážníkům je muž z místní znalosti znám. Po skončení bohoslužby, je vyzván k opuštění prostor budovy, kdy výzvy uposlechl. Než strážníci stihli zjistit, co se na místě stalo, muž si stěžuje na práci strážníků i policistů a začíná být opětovně agresivní a vulgární. To už je na místě i hlídka policie ČR. Své jednání stupňuje a na výzvy zasahujících strážníků a policistů nereaguje. Policisté a strážníci proti němu musí použít donucovací prostředky. Přiložení služebních pout muže opětovně uklidnilo. Následně byl předveden na policii ČR k provedení dalších úkonů a opatření, tak i ke stanovení právní kvalifikace svého jednání.

 

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena