Mikulášská nadílka na Strašíně

29. 12. 2022

V pondělí 5. prosince navštívil strašínské děti Mikuláš v doprovodu půvabných andělů a veselých čertů. Zatímco andělé laskavě konejšili znepokojené děti, čerti na kouzelné váze vážili míru zlobivosti dětí a hříšníky označovali sazemi na čele a zapisovali je do čertovské knihy. Popravdě sazí na čele se dočkal nejeden tatínek ba i maminky…

Dobře informovaný Mikuláš měl ve své nebeské knize zaznamenané dobré skutky i neplechy dětí. Spravedlivý světec chválil i káral. Protože jsou naše strašínské děti velmi hodné, každé z nich dostalo balíček s nadílkou.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci zrealizovat: osadnímu výboru za finanční příspěvek na nákup nadílky pro děti, Petrovi a Vlastě Losmanovým za zapůjčení prostranství ve svém dvoře k pořádání akce, našim milým sponzorům a všem ochotným spolupracovníkům, kteří neváhají pro radost dětí věnovat svůj čas.

OV Strašín

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena