Moderní technologie mění společnost, sociální chování jednotlivců a zároveň způsoby komunikace a řízení

1. 7. 2016

Názor pan Martin Gebauer

Reaguji překvapeně na emotivní a přepjaté reakce opozice na projekty typu hlasování D2.1, participativní rozpočtování nebo návrh na mobilní aplikaci přibližující občany blíže službám a informacím radnice. Hesla typu „zbavování se odopovědnosti“, „malá menšina nahrazuje rozhodování delegovaných zástupců ve volbách“ či „nedostatek informací pro přímé rozhodování občany“ ukazuje na hluboké nepochopení přicházejích společenských a sociálních změn vyvolávaných možnostmi nových technologií.

Technologie umožňující být on-line 24 hodin denně, sociální sítě schopné okamžitě reagovat na jakoukoliv událost nebo různé typy mobilních aplikací se již propsaly do našich životů, mění zažité chování firem a jejich podnikání a nevyhnutelně pronikají i do řízení všech politických a sociálních systémů tedy i měst a obcí. Interakce mezi voliči a volenými zástupci ve 20. Století končila volbami, v mezidobí byla komunikace omezená. Současná doba je mnohem dynamičtější a umožní v budoucnu být v kontaktu s téměř každým občanem- voličem. Když se podíváme na moderní trendy řízení měst a obcí na západ od našich hranic je naprosto zřejmé, že interaktivita vedení měst směrem k občanům a jejich zpětná vazba je zcela nepřehlédnutelný trend. Lidé jsou a budou schopni více ovlivňovat dění kolem sebe právě díky novým technologiím. Jde nejen o komunikaci, ale také o tzv. „Internet věcí“, který přinese občanům další informace a služby např. o dopravě, o stavu ovzduší, o parkovací kapacitě a mnohem víc.

Osvojení si těchto nových způsobů komunikace bude dlouhodobý proces. Poukazovat dnes na momentálně malé počty zúčastněných v těchto projektech je podobné jako v 90. letech argumentovat proti prvním kufříkovým tlačítkovým mobilním telefonům. Ano, bylo jich pár a byly velmi drahé, ale dnes jsou mobilní telefony neodmyslitelnou součástí našich životů. Funkce těchto telefonů by před deseti lety patřily do oblasti sci-fi. Technologický pokrok přímo ovlivňuje naše chování a komunikaci v závislosti na technologických možnostech.

Samozřejmě pořád platí, že finální odpovědnost za rozhodnutí mají politicky zvolení zástupci. To nikdo nerozporuje, cílem těchto projektů je dát voličům nástroje k vyjádření jejich názoru na důležitá témata a podílet se více na jejich řešeních. Vedení města a zastupitelé budou mít mnohem lepší přehled o názorech svých voličů a budou tak moci rozhodovat kvalitativně lépe.

My nemůžeme a ani nechceme ignorovat tyto trendy, které přinesou větší účast občanů na ovlivňování kvality života v místě jejich bydliště. Bojovat proti těmto trendům a vyčítat tyto aktivity vedení města ukazuje na nedostatek rozhledu a znalosti věci. To o čem může být diskuze je volba technologické platformy tj. má to být komunikační platforma D2.1 nebo některá jiná, jaké funkce a informace má mít městská mobilní aplikace nebo zda má mít městský informační systém takové či jiné parametry.

Diskuze by to měla být věcná, o tématu. Bohužel zatím dochází pouze k používání polopravd a demagogických argumentů, které k žádné věcné diskuzi nepřispívají.

Ing. Martin Gebauer, zastupitel za KM

Pracuje jako generální ředitel telekomunikační společnosti.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena