Modré dveře, terapeutické centrum

1. 1. 2021

Úspěšně pokračujeme dál

Nedávno jsme v Terapeutickém centru Modré dveře, z. ú., ukončili dvouletý projekt, o jehož průběhu jsme vás již několikrát informovali. Šlo o projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropských fondů a podpořený MAS Říčansko. Projekt byl zaměřen na osoby pečující o jiné závislé osoby nebo o malé děti, osoby zdravotně postižené a rodiče samoživitele. Psychoterapie je proces středně až dlouhodobý a tudíž často i finančně náročný. Lidé z Říčanska i Středočeského kraje, kteří se dostali do těžké životní situace, měli v tomto případě možnost čerpat psychoterapii zdarma. Potřebnost terapeutické práce se znovu potvrdila až překvapivě vysokým a trvalým zájmem klientů o náš projekt. Nejvíce zájemců si získala nabídka psychoterapie individuální, ale ani terapie rodinná či párová nezůstala nijak opomenuta. Někteří klienti do projektu vstoupili poté, co předtím vyhledali krizovou pomoc našeho centra, jiní se ozvali na základě článku, uveřejněného v místních periodikách, a jiné nasměroval jejich lékař.

Klienti se na nás obracejí s problémy spojenými s životní nepohodou, v těžko řešitelných situacích, které často trvají řadu měsíců i let. Trápí je rozdílné pohledy na realitu s  blízkým člověkem, rozchod či rozvod, vztahová krize. Dále řeší problémy spojené s péčí o děti, jejich školní docházkou,  dospíváním či odchodem z rodiny. Časté je také téma osobních vztahů. Nejen partnerských, ale i vztahy napříč generacemi, přičemž nezvládnuté soužití v širší rodině může značně komplikovat život. Zejména přidruží-li se zdravotní potíže na kterékoli straně. A naopak, tělesné zdravotní potíže mohou mít kořeny v oblasti psychiky a vztahů.

K naší radosti můžeme ve své práci pokračovat. Podařilo se nám získat opět podporu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Evropských fondů za přispění MAS Říčansko.

Vyhledejte podporu v našem centru. Možnost promluvit si s odborníkem o vašich starostech vám pomůže najít směr v náročné životní situaci.  Každý se během svého života může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu. Pokud si nejste jisti, zda je tento projekt právě pro vás, kontaktujte naše odborné pracovníky a ti vám poskytnou všechny potřebné informace.

Terapeutické centrum Říčany                                                        

Tel. +420 725 833 833, všední dny 8 – 12 hod.                                  

Email: centrum.ricany@modrevere.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena